17 april 2024
Thumbnail voor ANVR presenteert vernieuwde ambities op het gebied van verduurzaming van reizen

ANVR presenteert vernieuwde ambities op het gebied van verduurzaming van reizen

Reisbrancheorganisatie ANVR presenteerde vrijdag tijdens het jaarlijkse ANVR-congres in Asturias de vernieuwde ambities op het gebied van verduurzaming van reizen. Verder werd bekend dat ANVR de komende maanden aan de slag gaat met het moderniseren van de speciale reclamecode reisaanbiedingen.


Tijdens het jaarlijkse congres in Oviedo presenteerde de ANVR vernieuwde duurzaamheidsambities. Zo is het de bedoeling per onmiddellijk aan de slag te gaan met de reductie van emissies, gaat de sector met ketenpartners aan de slag met het verduurzamen van alle activiteiten in de keten en wil de ANVR negatieve impact op bestemmingen verminderen en positieve impact van reizen en toerisme daar vergroten. De visie op duurzaam toerisme werd in Spanje gepresenteerd door Frank Radstake.

De vernieuwde ambitie luidt als volgt: "De Nederlandse reisindustrie heeft een positieve impact. We creëren sociale, ecologische en economische waarde en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de plaatsen die we bezoeken. We werken volledig transparant en tonen leiderschap door de keten heen." Speerpunt in de vernieuwde duurzaamheidsambities is de onmiddellijke emissiereductie. "Als we onze doelstellingen voor 2030 en 2050 willen bereiken kunnen we daar niet mee wachten", zegt Frank Radstake in Spanje. "Het tweede is dat we willen werken aan een duurzame keten. Als laatste, en dat ligt iets verder weg maar is daardoor niet minder belangrijk, is dat we willen gaan werken aan regeneratief toerisme: minder negatieve, maar juist positieve impact hebben op onze bestemmingen."

Reclamecode reisaanbiedingen
De ANVR gaat verder de komende maanden aan de slag met het moderniseren van de speciale reclamecode reisaanbiedingen.“Steeds vaker wordt er vanuit bepaalde hoeken aangedrongen op reclameverboden voor producten die fossiele brandstoffen gebruiken. Dat vinden we volstrekt de verkeerde weg”, zegt Frank Oostdam, directeur van de ANVR daarover in Spanje. “Verboden zijn ingewikkeld, onnodig en trouwens ook niet te handhaven. Met zelfregulering kunnen we daadwerkelijk stappen maken in gewenste en noodzakelijke gedragsverandering bij zowel de reisbedrijven als de consument. Daarbij dateert de huidige speciale reclamecode reisaanbiedingen van 2014 en is dan ook wel toe aan herziening”.

“Met afspraken in de reclamecode reisaanbiedingen kunnen we deze ambities op het gebied van verduurzaming van de reissector actief vertalen naar de wijze waarop we hierover communiceren met de klant en hoe we adverteren. En iets heel anders, we hebben het afgelopen jaar ook grote stappen gezet op het gebied van prijstransparantie. Ook die moeten een weerslag krijgen in deze reclamecode”, zegt Oostdam.

De Reclamecode Reisaanbiedingen is een gedeelde code van ANVR met brancheorganisaties Barin, KNV Busvervoer en Hiswa Vereniging (nu Hiswa-Recron). “De uitnodiging aan deze partijen om aan de slag te gaan met de herziening gaat vandaag nog uit”, aldus Oostdam.

Na de presentatie van de duurzaamheidsambities in Spanje was er een panel- en zaaldiscussie over duurzaam toerisme. De discussie, onder leiding van Frank Oostdam, werd gevoerd tussen Chris Oskam van Sunweb, Eva Mulder-Visscher van Transavia, Frank Radstake van ANVR, Gert Nieuwboer van SNP Natuurreizen en Martine de Knoop van The Travel Club.

Discussie ANVR congres