24 mei 2024
Thumbnail voor Curatoren bereiden bodemprocedure voor tegen voormalige directie DRT-Group

Curatoren bereiden bodemprocedure voor tegen voormalige directie DRT-Group

SCHIPHOL - De curatoren van de DRT-Group bereiden een bodemprocedure voor tegen de voormalige directie van D-reizen. Er zal hierbij met name gekeken worden naar het handelen van de oud-bestuurders in de laatste maanden dat het bedrijf onder hun verantwoording viel.


Uit stukken die door de curatoren zijn gepubliceerd, blijkt dat directieleden Jan Henne De Dijn en Marije Haeck net voor het faillissement de merknaam D-reizen in hun privébedrijf Selten hebben ondergebracht om deze buiten het failliessement van de groep te houden.

Door deze handelswijze werd de overname van D-Reizen en de heropening van vakantiewinkels door Prijsvrij bemoeilijkt. De curatoren moesten ingrijpen om de merkrechten van het bedrijf terug te krijgen.

Uit de stukken die door de curator online zijn geplaatst, valt op te maken dat D-Reizen in de jaren voor het uitbreken van de coronapandemie verlieslatend was.