12 juli 2024
Thumbnail voor DNB: Reisbranche de sector met meeste bedrijven in acute geldnood

DNB: Reisbranche de sector met meeste bedrijven in acute geldnood

SCHIPHOL - Het aantal bedrijven in het midden- en kleinbedrijf in acute geldnood is door de coronacrisis met ‘slechts’ 3700 toegenomen. In een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn de gevolgen van corona voor de financiële positie afgezet tegen een scenario zonder pandemie. De reisbranche blijkt uit de analyse het hardst te zijn getroffen, meldt het Financieel Dagblad.


“Deze relatief kleine toename voor het mkb als geheel, past in het beeld van de beperkte toename van het aantal faillissementen en bedrijfsopheffingen in Nederland tot midden 2021”, schrijft DNB. Waar de schade voor het mkb als geheel mee valt, zijn de reisbranche en de horeca de sectoren die de meeste klappen hebben opgevangen. In de reisbranche is sprake van een toename van het aantal bedrijven met een negatief eigen vermogen met 29 procentpunt, in de horeca met 18 procentpunt.

Geldtekort ongedaan maken
Volgens DNB heeft de overheidssteun de schade beperkt. In de analyse is berekend hoeveel geld mkb-bedrijven nodig hebben om het tekort ongedaan te maken. Alle bedrijven samen hebben daarvoor 2,1 miljard euro aan nieuw eigen vermogen nodig. Gemiddeld gezien is dat 13.000 euro per bedrijf. Bij bedrijven in zwaar getroffen sectoren is dat meer. In de reisbranche gaat het gemiddeld om een ton per bedrijf, in de horeca gemiddeld 80.000 euro.

Tussen bedrijven in de reisbranche zitten echter wel grote verschillen als het gaat om het benodigde geld, laat het Financieel Dagblad weten. Een kwart van de bedrijven heeft minder dan 31.000 euro nodig. Nog eens een kwart is er slechter aan toe en heeft meer dan 474.000 euro nodig.