19 juni 2024
Thumbnail voor Doe jij mee aan het onderzoek van Reiswerk naar het imago van de reisbranche?

Doe jij mee aan het onderzoek van Reiswerk naar het imago van de reisbranche?

Elk jaar voert Reiswerk het arbeidsmarktonderzoek van de reisbranche uit, maar dit jaar gaat het samenwerkingsverband van branchevereniging ANVR en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen nog een stap verder met een extra onderzoek naar het imago van de branche. Terwijl het reguliere onderzoek zich richt op actuele ontwikkelingen, zoomt Reiswerk met het imago-onderzoek in op hoe werkenden en werkzoekenden in Nederland de reisbranche als werkgever zien.

Als arbeidsmarktfonds van de reisbranche streeft Reiswerk ernaar om nieuw talent aan te trekken en huidige medewerkers te behouden. Door de communicatie af te stemmen op de resultaten van het imago-onderzoek, kan Reiswerk nog effectiever te werk gaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder zowel de Nederlandse beroepsbevolking (werkend of werkzoekend) als onder werkenden in de reisbranche zelf.

Jouw mening telt
Op dinsdag 21 mei ontvangt iedere reisonderneming een uitnodiging om deel te nemen aan dit landelijke onderzoek. Reiswerk roept alle werkgevers op de link zoveel mogelijk te verspreiden onder werknemers om een zo representatief mogelijk onderzoek te creëren. “Met zoveel mogelijk input kunnen we gezamenlijk de negatieve aspecten aanpakken en de positieve punten versterken!”

De resultaten van dit onderzoek zijn waardevol voor werkgevers, medewerkers, potentiële talenten én voor Reiswerk zelf. “Voor werkgevers bieden de resultaten van dit onderzoek een uitgebreid inzicht in hoe medewerkers hun baan in de branche ervaren, evenals waardevolle informatie over hoe toekomstige medewerkers benaderd kunnen worden”, aldus Reiswerk.

“Voor Reiswerk zijn de uitkomsten óók van groot belang. Het stelt hen in staat om de arbeidsmarktcommunicatie en andere activiteiten gerichter uit te voeren en de reisbranche nog beter te profileren. Alles om nieuw talent aan te trekken voor een baan in de reisbranche en huidige professionals te behouden.”

Vul jij de enquête in?
Op dinsdag 21 mei ontvangen alle reisorganisaties een e-mail met een link naar de vragenlijst. "De vragenlijst kan door alle medewerkers in het reisbedrijf worden ingevuld, ongeacht hun functie. Als je als reisorganisatie geen uitnodiging hebt ontvangen op dinsdag 21 mei, neem dan contact op met [email protected]. Dan ontvang je direct een uitnodiging voor deelname."

Reiswerk presenteert de resultaten van het onderzoek op 19 september tijdens een fysieke bijeenkomst voor HR-professionals en managers. Aanmelden voor de resultaatbespreking via de link.