19 juni 2024
Thumbnail voor Duurzaam vliegen: ’twee derde van de consumenten is bereid een hogere ticketprijs te betalen’

Duurzaam vliegen: ’twee derde van de consumenten is bereid een hogere ticketprijs te betalen’

LUTON – Uit een onderzoek van easyJet over luchtvaartverduurzaming blijkt dat consumenten de sector graag duurzamer willen zien. Zo geeft twee derde van de Nederlandse consumenten aan bereid te zijn om meer geld te betalen voor duurzaam vliegen.


Het onderzoek is in september 2022 opgezet in samenwerking met YouGoy. In totaal hebben zo’n 1000 respondenten meegedaan. In het onderzoek delen mensen hun mening over het verduurzamen van de luchtvaart. Zo blijkt dat driekwart (75 procent) graag zou willen vliegen zonder uitstoot, en 63 procent is bereid om daar ook een duurder vliegticket voor te betalen.

Vliegbelasting
Wat betreft de vliegbelasting vindt 26 procent van de respondenten dat de inkomsten hiervan moeten worden toegekend aan duurzame luchtvaartinitiatieven, zoals duurzame brandstof, uitstootvrije vliegtuigen en de optimalisatie van het vliegruim. Daarnaast vindt 23 procent van de respondenten dat de prijs van de vliegbelasting geheven moet worden naar rato van de duur van de vlucht.

Meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) vindt ook dat de overheid niet genoeg doet voor luchtvaartverduurzaming. Verder vindt 71 procent dat luchtvaartmaatschappijen sneller stappen moeten ondernemen als het gaat om het ontwikkelen van uitstootvrije vliegtuigen.

Blijven vliegen
Hoewel de Nederlandse consumenten aangeven duurzaamheid belangrijk te vinden, zijn ze niet van plan om het vliegtuig in de komende jaren te laten staan. Ruim de helft van de respondenten (52 procent) is niet minder gaan vliegen als gevolg van bezorgdheid over de milieuvervuiling. Daarnaast blijkt de schaamte om te vliegen minder voor te komen dan gedacht. Meer dan de helft van de consumenten (52 procent) blijkt namelijk geen schuldgevoel te ervaren wanneer ze het vliegtuig pakken.

Nieuwe technologie
EasyJet presenteerde afgelopen week zijn eigen routekaart naar net zero emissies tegen 2050, met een focus op nieuwe technologie. William Vet, Country Manager easyJet Nederland roept de overheid op om een actieve rol te nemen: “Deze ambitieuze plannen moeten kunnen rekenen op ondersteuning van de overheid. Daarom roept easyJet de Nederlandse overheid op om een actieve rol te nemen in luchtvaartverduurzaming en de inkomsten van belastingen zoals de vliegbelasting in te zetten voor verdere verduurzaming van de sector.

De luchtvaartmaatschappij werkt op dit moment met verschillende partners, zoals Airbus en Rolls-Royce, aan de ontwikkeling van uitstootvrije vliegtuigen op basis van waterstoftechnologie. Daarnaast zet de maatschappij zich in voor een gemeenschappelijke Europese luchtruim (Single European Sky) met de ambitie hebben om een CO2-reductie van 10 procent te verwezenlijken.