14 juni 2024
Thumbnail voor Extra maatregelen tegen overlast Schiphol moeten effect nog bewijzen

Extra maatregelen tegen overlast Schiphol moeten effect nog bewijzen

SCHIPHOL - Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zeggen de afgelopen maanden meer maatregelen te hebben ingevoerd, die de geluidsoverlast in een groot gebied rondom de luchthaven moeten verminderen. Of de maatregelen effectief zijn, moet nog blijken uit een nadere evaluatie, zo meldt Schiphol.


De luchthaven en LVNL werken binnen het programma Minder Hinder Schiphol aan totaal 44 maatregelen. Daarvan zijn er 6 ingevoerd en geëvalueerd, waaronder het ’s nachts hoger aanvliegen van de Polderbaan, een vaste nachtelijke naderingsroute naar de Zwanenburgbaan of geoptimaliseerde startroutes richting Bodegraven en Nieuwkoop.

In het eerste halfjaar van 2023 zijn er twee nieuwe maatregelen in de praktijk gebracht. Eén daarvan is het efficiënter afstand houden voor landende vliegtuigen. Sinds eind januari hanteert LVNL een andere methode voor de afstand tussen opeenvolgende landende toestellen en wordt meer geland op de Polderbaan en Kaagbaan. Omdat een tweede baan minder snel nodig is, vermindert dit de overlast.

Vaste tijd tussen vliegtuigen
Een tweede maatregel die eveneens in januari is ingegaan is het hanteren van een vaste tijd tussen landende vliegtuigen bij harde wind. Voorheen werd uitgegaan van een vaste afstand. In de nieuwe methode kunnen er per uur meer vliegtuigen worden verwerkt, zodat een tweede baan minder vaak nodig is. Critici zien de maatregel als een manier om de capaciteit van Schiphol te verhogen, maar LVNL ontkent dat dit de bedoeling is.

Veel hinderbeperkende maatregelen zijn nog in onderzoek of kunnen pas worden ingevoerd na de herindeling van het luchtruim. Dat geldt voor onder meer hoger aanvliegen overdag, kortere afstanden tussen soortgelijke vliegtuigen bij de landing, vaste bochten voor vertrekkende vliegtuigen, en optimalisatie van verschillende vertrekroutes. Van een onderzoek naar een verbeterde route bij Gouda wordt overigens afgezien.

Tweede Kamer
De update van maatregelen komt vlak voordat de Tweede Kamer later vandaag een luchtvaartdebat voert, waarin de herindeling van het luchtruim en overlast rond Schiphol aan de orde komen. De actiegroep Stop4deroute biedt vanmiddag een petitie aan om de invoering van een nieuwe aanvliegroute over Utrecht en Gelderland tegen te houden.