5 maart 2024
Thumbnail voor Faillissementsverslag D-reizen online in te zien

Faillissementsverslag D-reizen online in te zien

SCHIPHOL – Uit het faillissementsverslag van reisretailer D-reizen is op te maken dat de coronacrisis het zetje gaf richting failliesementsaanvraag. Afgelopen jaar verdampte de omzet van D-reizen vrijwel volledig van bijna 538 miljoen euro in 2019 naar 26 miljoen euro vorig jaar.


Daarnaast heeft het bedrijf 2019 en 2018 met een negatief resultaat afgesloten. Wel beschikte het bedrijf toen nog over voldoende middelen om aan kortlopende verplichting te voldoen, blijkt uit het verslag.

Uit de stukken blijkt dat het totaalsaldo van alle rekeningen per faillissementsdatum € 3.063.208,27 bedroeg. Daarvan was een bedrag van € 2.590.587,54 geblokkeerd voor uitgegeven bankgaranties zodat een vrij boedelsaldo resteerde van € 472.620,73.

De curatoren van het bedrijf zijn in gesprek met Prijsvrij/Rewe en HillmanTravel voor overname van delen van het bedrijf. Reisgigant TUI heeft zich teruggetrokken uit de bieding op meerdere retaillocaties van D-reizen.

Stille bewind voering
Uit de stukken blijkt verder dat de huidige curatoren in de periode van 5 november 2020 t/m 3 december, voordat het faillissement werd uitgesproken bij D-reizen, betrokken zijn geweest als 'stille bewindvoerders'. Dit was in een situatie waarin werd geprobeerd een regeling te treffen met de financiers van D-RT, met name de Stichting Uniconsult en het Duitse moederbedrijf D-Raiffeisen Touristik Group GmbH. Toen dat niet bleek te lukken zijn de werkzaamheden/bemoeienissen van de stille bewindvoerders (thans curatoren) per 3 december 2020 beëindigd.

Op 6 april viel uiteindelijk het doek voor D-reizen. De curatoren hebben, naar eigen zeggen, tussen 3 december en 6 april geen contact gehad met het bedrijf. Men was dus niet niet op de hoogte van de handelingen en transacties die hebben plaatsgevonden in het kader van de buy out en alles wat daarmee samenhangt.

De curatoren hadden ook geen weet van de herstructurering zoals die in maart 2021 heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontstond een verschuiving in de vermogenspositie van D-RT waarin ook de naam D-reizen uit de groep werd gehaald.

Lees hier het complete faillissementsverslag van de curatoren.