20 juni 2024
Thumbnail voor Geen sneltest meer voor transferpassagiers, andere passagiers krijgen 24 uur de tijd

Geen sneltest meer voor transferpassagiers, andere passagiers krijgen 24 uur de tijd

DEN HAAG - Belangrijk nieuws voor met name KLM: de sneltestplicht voor transferpassagiers komt te vervallen en Nederlanders hoeven die sneltest voortaan maximaal 24 uur voor vertrek te nemen, in plaats van 4 uur. Dat heeft minister De Jonge (VWS) bekendgemaakt. De wijzigingen worden per 16 maart ingevoerd.


In de praktijk was het in veel landen erg lastig om binnen 4 uur voor vertrek een sneltest te doen (ook het onlangs ingevoerde alternatief, een NAAT-test van maximaal 12 uur, bleek erg lastig). Daarom worden nu de mogelijkheden verruimd en wordt het makkelijker om naar Nederland te reizen.

Bovendien gaat de wens van KLM in vervulling om de sneltestverplichting voor transferpassagiers helemaal af te schaffen. Door die verplichting gingen overstappers massaal naar concurrenten. Wél moeten zij nog steeds een PCR of andere NAAT-test van maximaal 72 uur oud doen.

Minister De Jonge legt het besluit als volgt uit:

Op dit moment staat er voor de verplichte negatieve antigeensneltestuitslag voor vertrek uit hoogrisicogebieden met het vliegtuig of boot een termijn van maximaal vier uur voor boarden. In de praktijk worden problemen ervaren met het binnen vier uur voor boarden halen van een negatieve antigeensneltestuitslag. Het OMT heeft in haar 100e advies aangegeven dat een negatieve antigeensneltest een geldigheidsduur heeft van 24 uur. Gezien het OMT-advies en de problemen in de huidige praktijk voor passagiers, kiest het kabinet ervoor dat de test voortaan moet zijn afgenomen maximaal 24 uur voor het aan boord gaan van het vlieg -of vaartuig.

Voor transferpassagiers in de luchtvaart reizend vanuit een hoogrisicogebied geldt op dit moment een dubbele testverplichting, tenzij de NAAT/PCR-testuitslag maximaal 12 uur oud is voor boarden. Het RIVM geeft in een recent advies aan dat de antigeensneltest met name dient om het risico van import van COVID-19 vanuit hoogrisicogebieden naar Nederland, die door de verplichte NAAT/PCR-test al grotendeels wordt ondervangen, nog verder te mitigeren. Aangezien transferpassagiers meteen verder reizen, vormen zij een beperkter risico op import van COVID-19 in Nederland dan andere passagiers. Mede op basis van het RIVM-advies heeft het kabinet besloten om transferpassagiers uit te zonderen op de verplichte antigeensneltest. De NAAT/PCR-testverplichting van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland voor deze reizigers blijft wel bestaan.

De minister heeft ook nieuws voor vliegtuigbemanning:

Op dit moment is het voor luchtvaartbemanning (vliegend vanuit een hoogrisicogebied) verplicht om maximaal vier uur voor boarden een sneltest af te laten nemen. Bij een negatief resultaat mogen ze naar Nederland vliegen. Indien de luchtvaartmaatschappij hier niet aan kan of wil voldoen, kunnen zij een alternatief testprotocol, dat minimaal een zelfde bescherming biedt, indienen bij het ministerie van VWS. Mede op basis van advies van het RIVM, wordt voor luchtvaartbemanning nu de mogelijkheid toegevoegd om in plaats van een sneltest die is afgenomen maximaal 24 uur voor het aan boord gaan (conform wijziging voor passagiers), te kiezen voor een NAAT/PCR-test met een geldigheid van maximaal 72 uur bij afname van de test. Deze testuitslag kan een bemanningslid gebruiken voor één of meerdere vluchten naar Nederland binnen deze termijn. Dit geldt ook voor de crew van ferry’s. Door een aantal luchtvaartmaatschappijen zijn de afgelopen periode protocollen ingediend en gehonoreerd. Deze blijven vooralsnog geldig.

Er was vanuit de luchtvaart veel kritiek op de regering, omdat Nederland het strengste testbeleid voor reizigers van heel Europa had. Dat bracht bijvoorbeeld KLM nog dieper in de problemen. Door de nieuwe regels wordt het beleid wat meer in lijn met dat van andere Europese landen.

Geen 1,5 meter bij bagageband
Verder heeft De Jonge besloten dat er nu officieel een uitzondering op de 1,5 meter-regel komt bij testlocaties en de bagagebanden op de luchthaven. In de praktijk werd daar al nauwelijks op gehandhaafd. Reizigers moeten wel een mondkapje blijven dragen op die plekken.

Donderdag meldde deze site al dat het vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk vervalt en dat het kabinet op 23 maart met een reisadvies voor de meivakantie komt.