20 mei 2024
Thumbnail voor Harbers: krimp Schiphol vermindert geluidshinder nog niet genoeg

Harbers: krimp Schiphol vermindert geluidshinder nog niet genoeg

DEN HAAG - De krimp van Schiphol zoals het demissionaire kabinet die nu voor ogen heeft, leidt nog niet tot de gewenste afname van de geluidshinder rond de luchthaven. Daarvoor zijn nog extra maatregelen nodig, zegt minister Mark Harbers (Infrastructuur) in een toelichting op de plannen.


De voorgestelde maatregelen zorgen voor 15 procent minder geluidsoverlast, waar het doel een vermindering met 20 procent is. Om ook de resterende 5 procent te halen, wordt onder meer gekeken naar een plan voor een gedeeltelijke nachtsluiting waar de luchthaven eerder zelf mee kwam.

Het plan dat Harbers voor advies gaat voorleggen aan de Europese Commissie voorziet in een nieuw plafond van 452.500 vliegbewegingen per jaar met ingang van november 2024. Nu worden jaarlijks nog 500.000 vluchten toegestaan, hoewel dat aantal door de coronacrisis en de nasleep daarvan momenteel niet wordt gehaald.

De luchtvaartsector krijgt daarmee iets meer ruimte dan eerst de bedoeling was. In de oorspronkelijke plannen stuurde Harbers aan op een maximum van 440.000 vluchten per jaar. Dat het er toch meer worden, komt doordat vanuit de branche alternatieve maatregelen zijn voorgesteld die "heel kansrijk kunnen zijn". Daar wordt nu nader naar gekeken, aldus de minister.

Het gaat dan wel om ingrepen waarvan het effect eerst beter in kaart moet worden gebracht. Ze kunnen nu ook nog niet genomen worden, omdat betrokkenen nog niet de gelegenheid hebben gehad zich erover uit te spreken. Dat betekent dat de geluidsdoelen "op zijn vroegst" in het najaar van 2025 helemaal worden gehaald.

Naast de nieuwe rem op het totale aantal vliegbewegingen, moet een beperking van het aantal nachtvluchten helpen de geluidshinder terug te dringen. Nu mogen nog 32.000 vliegtuigen per jaar tussen 23.00 en 07.00 uur opstijgen of landen op Schiphol, dat worden er straks 28.700.

Andere maatregelen die Harbers aan Brussel voorlegt zijn het gebruik van stillere vliegtuigen in de nachtelijke uren en een verdere inperking van het gebruik van start- en landingsbanen die relatief veel geluidshinder veroorzaken. Pas als de Europese Commissie zich over het pakket heeft uitgesproken, wordt een definitief besluit genomen.

Schiphol stelde zelf onder meer een volledige nachtsluiting en een verbod op privévliegtuigen voor. "Wij hadden verwacht deze maatregelen terug te zien", staat in een reactie. "Verder blijven we wel pleiten voor een echt vernieuwende aanpak. Wij zijn voorstander van een nieuw stelsel met duidelijke geluids- en milieugrenzen, waarbij de luchtvaart bewezen schoner en stiller moet worden."