23 mei 2024
Thumbnail voor Kabinet hakt knoop door: Steunpakketten stoppen per 1 oktober

Kabinet hakt knoop door: Steunpakketten stoppen per 1 oktober

DEN HAAG - Het kabinet stopt per 1 oktober definitief met de steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dat bevestigt het kabinet in een bericht. Ook de reisbranche kan na die datum niet meer rekenen op de verschillende regelingen.


Volgens het kabinet zijn de beperkende maatregelen grotendeels opgeheven, draait de economie weer volop en is de werkloosheid laag. “Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten.” Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal, net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren.

Belasting
Ook de mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt per 1 oktober. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van deze mogelijkheid, voor een bedrag van 40,4 miljard euro. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd. 

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Terugkeer Werktijdverkorting
Vanwege de NOW is de Werktijdverkorting (WTV) buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de WTV weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort en waarbij het niet gaat om corona-gerelateerde omstandigheden.

Aanvullend sociaal pakket
Met een aanvullend sociaal pakket wil het kabinet met extra vrijgemaakte middelen mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid, nieuw perspectief bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen. 

Noodkreet
Vorige week stuurde de toerismesector nog een noodkreet naar premier Rutte om de steun na 1 oktober niet te stoppen. ANVR-woordvoerster Mirjam Dresmé stelde vorige week dat de reisbranche in grote problemen gaat komen als de steun per 1 oktober zou stoppen. “Macro gezien mag het goed, op microniveau is het verhaal heel anders. Wij begrijpen best dat er op een gegeven moment gestopt moet worden met de steun. Maar wij begrijpen niet dat er 1,5 jaar lang steun wordt gegeven aan de ondernemingen om de klap te boven te komen en dat je dan met het zich op de haven de steun stopt. Dat is pure kapitaalvernietiging.”