12 juli 2024
Thumbnail voor Kleinschalige reisorganisaties zetten gang naar de rechter

Kleinschalige reisorganisaties zetten gang naar de rechter

SCHIPHOL – Kleinschalige reisorganisaties in de reisbranche kondigen vandaag een bodemprocedure tegen de Nederlandse overheid aan. Zij willen dat er alsnog met terugwerkende kracht TVL en annuleringschadevergoeding toegekend wordt aan één van de gedupeerden uit een specifieke groep ondernemers binnen de reisbranche.


De ongelijke behandeling door de overheid met betrekking tot het toekennen van de TVL en de daaraan gekoppelde compensatie van de annuleringsschade geeft hier aanleiding toe. De schade die deze groep ondernemers heeft geleden is volgens de partijen aanzienlijk en wordt door de overheid niet gezien. Sinds de uitbraak van de pandemie wordt er van een omzetverlies gesproken van 85 tot zelfs 100 procent bij de kleinschalige reisorganisaties en zelfstandig reisadviseurs.

Geen uitzondering voor deze groep ondernemers
Veel reisondernemers komen niet in aanmerking voor TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), omdat zij vanuit huis werken en hun kantoor geen aparte opgang heeft. Voor andere branches is een uitzondering gemaakt met betrekking tot de vereiste van een eigen opgang, maar niet voor de reisbranche.

Volgens reisadviseur Terry van den Berg, één van de ondernemers die het voortouw neemt in de juridische procedure richting de staat, is dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel is. Deze groep, verantwoordelijk voor circa tien procent van de landelijke omzet, is daarom van mening dat zij met terugwerkende kracht recht hebben op TVL. En ook op de daaraan gekoppelde compensatie van de annuleringsschade.

Schrijnend voorbeeld
Naast de vaste lasten heeft de reisbranche ook te maken met omvangrijke annuleringskosten. Door de ‘Europese Wetgeving Pakketreizen’ zijn alle reisorganisatoren volledig verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de reis, ook financieel. Dit houdt in dat de consument in alle gevallen schadeloos moet worden gesteld, ook als de reisondernemer de kosten uit het buitenland niet terugkrijgt.

Een schrijnend voorbeeld is het bedrijf Vakantieduiker van ondernemer Iduna ter Schegget. “Ik heb door annuleringen en terugbetalingen aan mijn klanten een extra lening moeten afsluiten van meer dan 300.000 euro. Ik kom niet in aanmerking voor TVL en tegemoetkoming van de annuleringsschade. Ik zal er de komende jaren alles aan moeten doen om de leningen aan de bank af te lossen.” Vandaag gaat er uit haar naam een sommatie uit naar de staat.

Geen resultaat
Sinds april, na het starten van een petitie door ReisAdviseurs Nederland, zet Van den Berg zich met enkele andere kleine reisondernemers in om in Den Haag aandacht te vragen voor de situatie. Maar naast de lobbywerkzaamheden van onder meer brancheorganisaties ANVR en VvKR hadden ook hun gesprekken met Koolmees, Hoekstra en Keijzer geen resultaat.

“We hebben alles geprobeerd wat binnen onze macht ligt om de overheid te overtuigen van het onrecht dat ons wordt aangedaan. Doordat het gewenste resultaat uitbleef, zien wij geen andere oplossing meer dan de gang naar de rechter”, aldus Terry van den Berg. Brancheorganisaties ANVR en VvKR ondersteunen deze actie.