23 juli 2024
Thumbnail voor Losse eindjes in groene ANVR-ambities: ‘We zijn afhankelijk van leveranciers’

Losse eindjes in groene ANVR-ambities: ‘We zijn afhankelijk van leveranciers’

De ANVR heeft opvallend hoge ambities aan de leden voorgesteld voor duurzaamheid en reduceren van emissies. Maar, er blijken volgens diverse leden nog wel wat losse eindjes te zitten in de groene plannen voor de reisindustrie. Reisbizz sprak met ANVR-expert Frank Radstake om meer duidelijkheid te krijgen over de praktische invulling.


Klopt het dat er geen reglementaire verplichting op ANVR-leden wordt gelegd om vergroening in de bedrijfsvoering en op bestemmingen door te voeren?
FR: “Huh? Wat bedoel je? We hebben juist de nieuwe ambities gepresenteerd…”

Ja ambities, maar wat zijn nou dwingende maatregelen aan leden? Anders blijft het toch vrijblijvend?
FR: “Zo ver zijn we nog niet helemaal. We gaan de komende maanden met de verschillende deelsectoren bekijken welke stappen genomen moeten worden om daar te komen.”

Ook om het keurmerk ANVR te versterken?
FR: “Ja, we hebben uitgesproken dat we het ANVR-keurmerk willen versterken met duurzaamheidseisen. Welke dat zijn en welke we daadwerkelijk kunnen en mogen opleggen, gaan    we nu eerst uitvoerig bespreken met de leden.”

Ik dacht echt dat de ANVR al sneller vergaande stappen zou aankondigen…
FR: “Nou me dunkt, het zijn nogal vergaande ambities die we hebben aangekondigd! Logisch is ook dat onze afgesproken zogeheten guiding principles hierin leidend gaan zijn.”

Ja maar als leden nou zeggen, bekijk het maar, wat dan?
FR: “Daar ben ik niet zo bang voor. We weten dat er voldoende politieke, ethische en economische redenen zijn om volop aan de slag te gaan. Dat zien ANVR-leden ook. Uitgangspunt is dat we een toekomstvisie hebben neergelegd die voor iedereen haalbaar moet kunnen zijn. Dat er onderweg wellicht partijen zullen afvallen, is echter altijd mogelijk.”

Ambities zeggen op zich weinig. Het gaat om doeltreffende, verplichte maatregelen. Wat zullen dan de sancties zijn, anders lijkt het vrij zinloos...
FR: “Ik geloof meer in inspireren dan in sancties.”

Kunnen tegenstribbelende leden op termijn eventueel ook geroyeerd worden? Moet er niet een stok achter de deur zijn?
FR: “Daar geloof ik oprecht niet in. Maar op het moment dat de eisen aan duurzaamheid onderdeel zijn van ons ANVR-keurmerk - en daar willen we wel naar toe - moeten leden zich daaraan houden. Dat zal dan niet anders zijn dan al het geval is bij vereisten op het gebied van zekerheid.”

Wanneer wordt dat groene keurmerk dan ingevoerd? Wat moet er nog gebeuren?
FR: “Er zijn verschillende stappen te zetten. Eerst gaan we de ambitie richting 2030/2050 terugvertalen naar de te nemen stappen vanaf nu. Daarbij maken we onderscheid tussen bijvoorbeeld zakenreizen, retail, verre reizen, etc. De guiding principles, van compensatie naar reductie, bieden van maximale transparantie over impact en het rapporteren lenen zich het beste voor vertaling naar het keurmerk. Welke eisen we als sector mogen stellen, gaan we ook toetsen aan de ACM. Daarnaast moeten we met herziening van de reclamecode reisaanbiedingen aan de slag. Tegen de zomer is dat af. Ook daarin geven we duurzaamheid een plek.”

Hoe gaan ANVR-leden emissies ‘onmiddellijk’ reduceren, zoals de ambitie luidt? Hoe moet dat dan in de huidige praktijk? En met hoeveel de CO2-uitstoot verminderen? Zijn daar concrete richtlijnen en harde doelstellingen voor?
FR: “Er zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan met emissiereductie. Wat werkt voor welke organisatie gaan we komende periode met elkaar bespreken. Tot die tijd kunnen bedrijven alvast gebruik maken van ons raamcontract met Neste voor SAF-inkoop en bijvoorbeeld met het partnerprogramma van Transavia. Rond 2030 moeten we flinke stappen hebben gezet, we denken aan bijna 50% minder dan in 2019. In 2050 netto nul.”

Over 6 jaar de helft minder CO2-uitstoot? Dat lijkt me praktisch onmogelijk! Hoe dan? Niet meer vliegen?
FR: “Onze visie is als volgt. Voor een toekomstbestendige reisindustrie is onmiddellijke reductie van broeikasgassen essentieel. Dit willen we bereiken, terwijl we economisch gezond blijven en de kwaliteit van ervaringen voor reizigers behouden. Het aantal verkochte reizen en overnachtingen kan groeien, mits de gemiddelde reisafstand afneemt en er een verschuiving plaatsvindt naar emissievrije vervoermiddelen voor reizen naar, van, en binnen bestemmingen. Reizigers hoeven straks niet te kiezen voor een duurzame reis, want al onze reizen zijn duurzaam, is de insteek. In 2030 willen we samenvattend met elkaar aanzienlijke absolute emissiereducties hebben gerealiseerd en de klimaatimpact van reizen is dan ook aantoonbaar gedaald.”

Betekent dat dus in de praktijk veel meer aanbod op de kortere afstanden en ook minder vliegen?
FR: “Niet minder vliegen als doel op zich, maar wel op afstanden waar alternatief vervoer een optie is.”

Maar is dat niet formeel afraden van verre vliegreizen? Dus feitelijk is de boodschap: blijf zoveel mogelijk binnen Europa. Of zie ik dat verkeerd?
FR: “Ook in de toekomst blijven verre reizen zeker mogelijk. Liever direct dan indirect - dat wel - en met aankoop van SAF.”

Mmm, ik weet echt niet of de ANVR-ambities in de praktijk al in 2030 werkelijkheid kunnen worden, zonder leden zakelijk en financieel voor het hoofd te stoten of klanten door hogere prijzen en minder reiskeuze af te schrikken. En er is niet eens genoeg SAF…
FR: “We gaan leden helpen emissiereductiedoelen te formuleren die redelijk en haalbaar zijn. Het belangrijkste is dat we nu aan de slag gaan. En dingen doen die de juiste kant op gaan. Reductie in plaats van compensatie. We weten best dat we daarbij mede afhankelijk zijn van de concrete stappen die onze leveranciers, zoals airlines, en onze ketenpartners zetten. En dat we alleen onze doelen kunnen halen als innovatie ons steunt. Maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om nu direct onze verantwoordelijkheid te nemen.”