19 mei 2024
Thumbnail voor Massaclaim van 3 miljard tegen Staat om Schiphol ‘in aantocht’

Massaclaim van 3 miljard tegen Staat om Schiphol ‘in aantocht’

Een groep omwonenden en belangenorganisaties bereidt een massaclaim van 3 miljard euro voor tegen de Staat over Schiphol. Aanleiding voor de claim is de uitspraak van de rechtbank in Den Haag vorige maand. Volgens de rechter heeft de Staat lange tijd inbreuk gemaakt op de mensenrechten van omwonenden door niet genoeg rekening te houden met hun gezondheid.

De Staat heeft een jaar de tijd om de problemen op te lossen, maar volgens betrokken organisaties achter de massaclaim, zoals Platform Vlieghinder Kennemerland en Minder Hinder Gooise Meren, moet er ook opgedraaid worden voor de schade die omwonenden jarenlang geleden hebben. Naar verwachting wordt er over minstens zes maanden een dagvaarding uitgestuurd, zegt campagneleider Sidney Vollmer van de organisaties achter de massaclaim.

600.000 claimers
Volgens Vollmer wordt er uitgegaan van ongeveer 600.000 claimers. "Vermenigvuldigd met het aantal jaren dat er schade is geleden, komt dat neer op een claim van ongeveer 3 miljard euro. Een derde daarvan moet rechtstreeks naar de gedupeerden gaan, een derde naar de verbetering van spoorinfrastructuur en de rest naar natuurherstel. Als de Staat het niet op eigen initiatief doet, dan moeten we maar een beetje helpen."

Dat het in ieder geval een half jaar duurt voordat er gedagvaard wordt, heeft volgens Vollmer te maken met het juridische vooronderzoek dat nog gedaan moet worden. "Het hangt van de lens af waardoor je naar de problematiek kijkt. We moeten uitzoeken namens hoeveel mensen we de claim kunnen doen." Ook speelt het vaststellen van de geleden schade een rol. "Geluid is heel makkelijk te meten, maar bepalen waar schadelijke stoffen precies vandaan komen is lastiger. Dat zijn dingen waarvan we moeten uitzoeken of het binnen of buiten onze claim gaat vallen."

Volgens de rechtbank in Den Haag heeft de Staat zich niet aan de wet- en regelgeving gehouden bij belangenafweging. De overheid heeft jarenlang in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gehandeld. Volgens de rechter werd er eerst gekeken naar de "hubfunctie" en de groei van Schiphol en daarna pas naar de belangen van omwonenden. Het beleid dat er lag, is bovendien gebaseerd op geluidsmeetpunten "waarvan al sinds 2005 duidelijk is dat die geen volledig beeld geven van (de spreiding en ernst van) de geluidsoverlast", aldus de rechter. Daarom moeten er nu regels komen die de belangen beter beschermen. Dat kan onder andere betekenen dat er jaarlijks minder vluchten mogelijk zijn.