16 juni 2024
Thumbnail voor Minister De Jonge wil vaccinatiebewijs voor de zomer geregeld hebben

Minister De Jonge wil vaccinatiebewijs voor de zomer geregeld hebben

DEN HAAG - Het kabinet verwacht begin juni een besluit te nemen over het invoeren van het vaccinatiebewijs. In een brief aan de Tweede Kamer zegt demissionair minister De Jonge dat de Kamer zich de eerste drie weken van juni kan buigen over het ontwerpen van zo’n bewijs.


De Jonge stelt dat Nederland op die manier nog voor de zomervakantie kan inhaken op de Europese verordening van het vaccinatiebewijs die op 21 juni van kracht zal worden. De Europese lidstaten hebben daarna zes weken om de verordening door te voeren.

De demissionaire minister wil niet zo lang wachten met het doorvoeren van de maatregel. “Gezien het begin van de zomervakanties, vrij snel na 21 juni, acht ik het echter van belang geen tijd te verliezen en van start te gaan zodra dat medisch en technisch verantwoord is”, aldus De Jonge. De Tweede Kamer verzocht De Jonge al eerder niet tot de zomer te wachten met het invoeren van het vaccinatiebewijs.

Evenementen
Met zo’n vaccinatiebewijs moeten mensen straks ook weer evenementen in Nederland kunnen bezoeken, zonder zich vooraf te laten testen. Daarbij zouden mensen die terugkeren uit een hoogrisicogebied met zo’n bewijs niet in quarantaine hoeven. De Jonge stelt dat er wel voldoende onderzoek gedaan moet worden naar de kans dat een gevaccineerd persoon toch nog iemand kan besmetten met het virus.