18 april 2024
Thumbnail voor Monsterkorting pensioenen voor rechter: advocaten maken gehakt van dagvaarding

Monsterkorting pensioenen voor rechter: advocaten maken gehakt van dagvaarding

AMSTERDAM - De ‘onredelijke’ korting van 9 procent (60+) tot ruim 18 procent op het opgebouwde Reiswerk-pensioen bij de overgang naar Pensioenfonds PGB per 2021 kwam gisteren dan eindelijk voor de rechter. Reisbizz luisterde mee op zitting in de Rechtbank Amsterdam. De conclusie? “Het wordt heel spannend.” Naar verwachting is op 6 juli de uitspraak.


Zo’n 20.000 deelnemers van Reiswerk Pensioenen in liquidatie zijn de dupe van de korting, 473 daarvan startten een juridische procedure. Niet zozeer om de overgang naar het solide en toekomstbestendige PGB terug te draaien – het zieltogende reispensioenfonds was niet levensvatbaar - wèl om de disproportionele korting van tafel te krijgen of daar in ieder geval een redelijke compensatie voor te krijgen. Het gaat om opgebouwde pensioensaanspraken, dus eigendomsrecht, zo betoogt advocaat Van Meerten.

Slechte communicatie
Kortom, korting mag niet zomaar en al zeker niet zo’n hoge, vinden eisers. “Er was hiervoor geen wettelijke grondslag”, aldus Van Meerten. Gedaagd zijn niet alleen Reiswerk Pensioenen en PGB, die het akkoord uiteindelijk sloten, maar ook toezichthouder De Nederlandsche Bank, die de ‘deal’ goedkeurde, omdat aan alle wettelijke regels van een collectieve waardeoverdracht zou zijn voldaan en het hele proces zorgvuldig zou zijn verlopen. Eisers bestrijden dat met klem. Zo is er volgens hen naar de deelnemers in 2020 nauwelijks goed gecommuniceerd over deze zeer complexe materie.

Advocaten maakten gehakt van de dagvaarding
De advocaten van de tegenpartij maakten maandag in Amsterdam gehakt van de dagvaarding, die volgens hen aan alle kanten rammelt. Zij lieten evenmin een spaan heel van de inhoudelijke behandeling. “Wat willen ze nou eigenlijk? Toch zeker niet de waardeoverdracht naar PGB ongedaan maken, in feite hun reddingsboei. Wat is dan het verwijt? Dit lijkt wel een academisch proefproces om de huidige Pensioenwet te ondermijnen. Maar dat hoort hier niet thuis. Eisers moeten daarom niet ontvankelijk worden verklaard. En anders vragen we de rechter alle vorderingen af te wijzen.”

Tijdens de zitting lieten oud-deelnemers van Reiswerk Pensioenen doorschemeren dat er achter de schermen mogelijk sprake was van handjeklap met PGB om het in financieel zwaar weer verkerende reisfonds in te lijven. “Niemand anders wilde ons hebben. Zo is die absurde korting kennelijk doorgevoerd. Maar het gaat wel om onze oudedagvoorziening, die ineens voor een fors deel is verdampt. Dat is heel wrang.”

Pensioenverlaging was nodig
Volgens het bestuur van Reiswerk Pensioenen was de pensioenverlaging nodig om vol vertrouwen de toekomst in te kunnen gaan. “We konden eenvoudig niet anders en hebben aan alle wettelijke voorschriften voldaan.” Zo heeft PGB sinds 2021 al 10 procent geïndexeerd. “Voor 60-plussers is de korting dus eigenlijk al ingelopen”, stelden advocaten. Die deelnemers noemden dat argument ‘de grootst mogelijke onzin’ en misleiding om de zure realiteit te verbloemen.

PGB zegt de emoties best te begrijpen. “Maar zowel interne als externe toezichthouders gaven toestemming voor de waardeoverdracht, hoe moeilijk dat besluit ook is geweest. Alle belangen zijn echter gewogen. Reiswerk Pensioenen had al jaren een te lage dekkingsgraad en zou waarschijnlijk zelf hebben moeten korten. PGB is een breed fonds, waarin we ook hebben te maken met de belangen van vele andere deelnemers. Aansluiting van een nieuw fonds moet bij ons in evenwicht zijn, met een neutrale uitwerking voor onze financiële positie. Dan is korting soms onvermijdelijk.”