12 juli 2024
Thumbnail voor Oostdam: Loonsubsidie reisbranche in ieder geval tot einde jaar

Oostdam: Loonsubsidie reisbranche in ieder geval tot einde jaar

LEUSDEN - Bedrijven in de reisindustrie hebben voorlopig de overheidssteun nog hard nodig, dat meldt branchevereniging ANVR. De bedrijfstak ligt inmiddels 15 maanden zo goed als stil en moet de komende maanden de coronacrisis zien te overleven. ANVR is voorzichtig positief over 3 maanden extra loonsteun, maar wil hulp tot het einde van het jaar, tevens moeten afspraken nagekomen worden.


Nu de wereld eindelijk een beetje opengaat, is de reissector voorlopig tevreden met het verlengen van de loonsteun in de komende drie maanden, schrijft de ANVR.

"Wij zijn blij met de toegezegde steun de komende maanden, maar roepen het kabinet op de financiële steun door te zetten tot het einde van het jaar", aldus Frank Oostdam, voorzitter ANVR.

Oostdam reageert dan ook gematigd enthousiast op het voorgenomen besluit van het kabinet de komende drie maanden de steun door te zetten: "Wij zijn blij met de toegezegde steun, maar zijn er nog niet gerust op wat er na die drie maanden gebeurt. Eind januari bij een bezoek aan demissionair president Mark Rutte sprak hij nog zijn waardering uit voor de verantwoordelijke opstelling van de sector, laat Hugo de Jonge begin maart weten 'dat het een mooie zomer wordt' en verleden week leggen wij aan de kabinetsinformateur nog eens uit hoe zwaar onze bedrijven het financieel hebben."

"Voor onze zzp-ers, een grote groep zelfstandige reisagenten is helemaal nog niets geregeld, want zij kunnen van geen enkele regeling gebruikmaken.  Als één van de zwaarst en langst getroffen sectoren had de reissector eigenlijk haar hoop gevestigd op meer sectorspecifieke maatregelen. Maar alle brieven, bezoeken aan en gesprekken met ministers en staatssecretarissen ten spijt zijn die maatregelen er nooit gekomen. Ondanks enorme omzetverliezen, honderdduizenden repatriëringen en annuleringen houden ANVR reisondernemingen nog steeds vast aan de reisadviezen van Buitenlandse Zaken door geen reizen te verzorgen naar oranje gebieden, terwijl hen het water aan de lippen staat", besluit Oostdam.