20 juni 2024
Thumbnail voor Overzicht: dit zijn nu de regels om naar Spanje te reizen

Overzicht: dit zijn nu de regels om naar Spanje te reizen

MADRID - Vanaf vandaag gelden er andere regels om naar Spanje te mogen reizen: zo is voortaan ook een (goedkopere) sneltest toegestaan in plaats van een PCR-test, mag de PCR-test nog maar 48 uur oud zijn en hoeft er helemaal geen test te worden gedaan als reizigers volledig gevaccineerd zijn. Dat laatste kan aangetoond worden met het gele boekje.


De Nederlandse ambassade in Spanje heeft een handig overzicht gemaakt van de nieuwe reisregels. Bekijk dat overzicht hieronder:

Reizigers vanaf 6 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van één van de hieronder genoemde documenten om Spanje binnen te reizen.

Vereisten voor de hieronder genoemde documenten:

-    De documenten mag u zowel digitaal als op papier meenemen.
-    De documenten dienen opgesteld te zijn in het Spaans, Engels, Frans of Duits. In het geval dat het document in een andere taal is opgesteld dan dient een aanvullende vertaling naar het Spaans te worden overlegd, opgesteld door een officiële instantie.

1. Bewijs van vaccinatie

-    De tweede dosis (of enige dosis in het geval van het Janssen vaccin) dient minimaal 14 dagen (en maximaal een jaar) voor vertrek te zijn gezet.
-    Kinderen vanaf 6 jaar die meereizen met (een) gevaccineerde ouder(s) dienen een negatieve Covid-test te overhandigen.
-    Op het bewijs dient vermeld te staan: naam en achternaam, datum van beide vaccinaties (tenzij Janssen vaccin), type vaccin, het batchnummer, land waarin het vaccin is afgegeven, contactgegevens van de instantie die het bewijs heeft afgegeven.  

NB:

-    De "Registratiekaart Coronavirus" van het RIVM voldoet NIET aan de eisen vanwege o.a. de taal waarin deze is opgesteld, noch is dit een officieel Nederlands vaccinatiebewijs.
-    Hoewel het gele vaccinatieboekje geen officieel vaccinatiebewijs van de Nederlandse overheid is, voldoet het wel aan de Spaanse eisen.
-    Wij adviseren reizigers daarom de vaccinatie in het gele boekje te laten registreren.
-    De Nederlandse overheid geeft nog geen vaccinatiebewijzen uit. Op dit moment werkt de Europese Commissie wel aan het EU Digitiaal Corona Certificaat als corona-vaccinatiebewijs.  

-    Mede naar aanleiding van eerdere vragen die u ons stelde: mocht registratie in het gele boekje niet (op tijd) lukken, dan kunt u via de website van het RIVM https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login een print maken in het Engels van uw vaccinatieregistratie (dit doet u door via de link in te loggen en vervolgens rechtsboven de taal te wijzigen naar het Engels). Uw vaccinatie is alleen zichtbaar als u op het moment van vaccinatie toestemming heeft gegeven aan de GGD of huisarts om uw vaccinatiegegevens te delen met het RIVM. Mocht u deze toestemming niet hebben gegeven en dit alsnog willen doen, dan kunt u deze toestemming alsnog geven via de zorgverlener die u de vaccinatie heeft gegeven. Deze print van het RIVM is geen officieel vaccinatiebewijs, dus hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij kunnen ook niet garanderen dat dit geaccepteerd wordt.

2. Negatieve test

Een aantal details met betrekking tot de testverplichting is aangepast. De nieuwe testvereisten zijn als volgt:

Er zijn twee soorten toegestane tests (maximaal 48 uur voor aankomst uitgevoerd):
-   Nucleic acid amplification tests (NAAT): RT-PCR, TMA, RT-LAMP.
-   Rapid antigen detection tests (RATs), (antigeen sneltest). Alle door de Europese Commissie goedgekeurde RAT's worden geaccepteerd.

Op het formulier met testresultaten dienen vermeld te staan: naam, testdatum, gebruikte testmethodiek en land waarin test is uitgevoerd. We raden u aan ook het tijdstip van afname te laten vermelden om de 48 uur geldigheid aan te kunnen tonen. 

3. Bewijs van herstel

-    Voor passagiers die van Covid zijn hersteld, geldt dat zij met een bewijs van herstel mogen reizen.
-    Dit bewijs moet minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen na de eerste positieve NAAT-test zijn afgegeven.
-    Het document moet zijn afgegeven door een bevoegde instantie of een medische dienstverlener.
-    Op het document dient het volgende vermeld te staan: naam en achternaam, de datum van de eerste positieve NAAT-test, type NAAT-test dat is afgenomen, land van afgifte.

Voor reizigers per vliegtuig en boot geldt daarnaast:

-     De verplichting een gezondheidsformulier in te vullen. De QR code die u daarmee krijgt, verleent u toegang tot vliegtuig of boot. Het gezondheidsformulier vindt u hier: https://www.spth.gob.es/create. U wordt gecontroleerd op temperatuur bij aankomst.
-      Controle op bovengenoemde documenten en het gezondheidsformulier vindt plaats door het personeel op de (lucht)haven van vertrek. Passagiers die niet aan één van bovenstaande vereisten kunnen voldoen, worden niet toegelaten.