14 april 2024
Thumbnail voor Rechtbank vindt dat KLM consumenten misleidt met ‘groene reclames’

Rechtbank vindt dat KLM consumenten misleidt met ‘groene reclames’

KLM heeft met diverse groene claims in reclames consumenten misleid, oordeelt de rechtbank in Amsterdam. De luchtvaartmaatschappij schetste in het verleden volgens de rechters "een te rooskleurig beeld" van de gunstige effecten van bijvoorbeeld bosprojecten en het gebruik van duurzamere vliegtuigbrandstof.

Zulke maatregelen "verminderen de negatieve milieuaspecten slechts marginaal en wekken ten onrechte de indruk dat vliegen met KLM duurzaam is", staat in het vonnis.

De zaak over greenwashing door KLM was aangespannen door antiluchtvaartclub Fossielvrij NL. De activistische organisatie stoorde zich eraan dat het bedrijf de indruk wekte dat je "kunt vliegen zonder de klimaatcrisis te verergeren".

Reactie KLM
KLM is naar eigen zeggen “heel blij” dat de rechtbank heeft geoordeeld dat ze met haar klanten en partners kan blijven communiceren over onze duurzaamheidsaanpak. “Onze communicatie over duurzaamheid moet eerlijk en transparant zijn. We zijn continu aan het leren hoe we onze consument het beste mee kunnen nemen in het belang van duurzaamheid in de luchtvaart. Daarom hebben we al belangrijke stappen gezet in ons communicatiebeleid en gebruiken we de 19 uitingen die centraal stonden in deze zaak al langere tijd niet meer.”

Bewustwording en communicatie over onze duurzaamheidsdoelstellingen, -activiteiten en dilemma’s vindt KLM van wezenlijk belang. “Daarmee bereiken we overheden, brandstofleveranciers, kennisinstellingen, NGO’s, vliegtuigfabrikanten en klanten, allemaal partijen die nodig zijn om vliegen minder vervuilend te maken. KLM is ook blij dat de rechtbank ons meer duidelijkheid geeft over wat er kan en hoe wij op transparante en eerlijke wijze over onze aanpak en activiteiten kunnen blijven communiceren.”

.