3 maart 2024
Thumbnail voor RIU presenteert nieuw duurzaamheidsplan: ‘Proudly Committed’

RIU presenteert nieuw duurzaamheidsplan: ‘Proudly Committed’

Hotelketen RIU introduceert een nieuwe duurzaamheidsstrategie. ‘Proudly Committed’ is voortgekomen uit een interne reflectie over de toekomst van het hotelwezen en de impact dit het heeft op de gemeenschap, het milieu en werknemers. Naar aanleiding van die reflectie heeft RIU besloten een transformatieproces in gang te zetten.

RIU wil datgene wat ze bereikt hebben behouden, maar dan met een verhoogde betrokkenheid bij mens en milieu. Daarvoor heeft het bedrijf doelen opgesteld voor vier pijlers: gemeenschap en duurzame bestemmingen, milieu, mensen en transparantie. RIU heeft een routekaart opgesteld waarin deze doelen in de komende drie jaar behaald dienen te worden. “De eerste pijler, Gemeenschap en Duurzame Bestemmingen, heeft als doelstelling te blijven bijdragen aan de welvaart van de gemeenschappen waar RIU actief is. Het doel voor 2026 is dat 100 procent van de bestemmingen een referentieproject heeft. Geleid door de betrokkenheid van de familie Riu zal de focus van deze pijler blijven liggen op de bescherming en gezondheid van kinderen.”

Voor de tweede pijler Milieu wordt er gestreefd naar een minimale ecologische voetafdruk. “In dit onderdeel springt het CO2-reductieplan dat RIU naar neutraliteit moet brengen eruit. Dankzij de projecten die al lopen, is het gelukt om in 2023 de CO2-uitstoot met 27 procent te verminderen.”

Mensen vormen de derde pijler die gericht is op het bevorderen van talent en opleiding, waarbij mensen in het middelpunt van het bedrijf staan. Tot slot is Transparantiede pijler die zal dienen om naleving te kunnen verifiëren, met name door middel van de certificering van hotels. Het doel is dat 100% van het aanbod van RIU gecertificeerd is op het gebied van duurzaamheid.

Bekijk onderstaand de promotiecampagne voor het nieuwe duurzaamheidsplan van RIU: