14 juni 2024
Thumbnail voor Schiphol gaat overbelast personeel beter belonen na ‘historisch’ akkoord met vakbonden

Schiphol gaat overbelast personeel beter belonen na ‘historisch’ akkoord met vakbonden

SCHIPHOL - Beveiligers, schoonmakers en koffersjouwers op Schiphol krijgen betere arbeidsvoorwaarden. Vakbonden CNV Vakmensen en FNV bereikten daarover een akkoord met de luchthaven, die kampt met extreem lange wachtrijen door een structureel personeelstekort.


“Er ligt een historisch akkoord voor grote groepen werknemers op Schiphol, met onder meer afspraken over een zomertoeslag, een Schiphol-arbeidsmarkttoeslag en het aanpakken van de werkdruk”, zegt onderhandelaar Erik Maas van CNV Vakmensen. “De drukte is hiermee niet van de ene op de andere dag opgelost, maar de afspraken geven wel vertrouwen en bieden perspectief. Werken op Schiphol kan zo weer leuker worden.”

Het sociaal akkoord omvat een groot aantal afspraken. Niet alleen op materieel gebied (zomertoeslag, Schiphol-arbeidsmarkttoeslag), maar ook als het gaat om andere afspraken (roosters en werktijden, gratis parkeren, meer inzet van marechaussee op piekmomenten). Daarnaast worden op langere termijn afspraken gemaakt over onder meer aanbesteding en een sociale standaard voor het werken op Schiphol. De vakbonden krijgen daar een rol in.

Schiphol-toeslag en zomertoeslag
Belangrijk onderdeel van het akkoord zijn financiële afspraken. Maas: “Vanwege de grote personeelstekorten hebben we eerder al gepleit voor een arbeidsmarkttoeslag. Die Schiphol-toeslag komt er nu. Daarnaast komt er een zomertoeslag als beloning voor de extra drukke weken. Het gaat bij elkaar om flink wat geld, dat is echt een opsteker voor al die werknemers op Schiphol die het de afgelopen tijd zo voor de kiezen hebben gehad.”

De zomertoeslag gaat donderdag al in en geldt voor werknemers in de beveiliging, schoonmaak, PRM (het begeleiden van werknemers met beperkte mobiliteit), grondafhandeling (check-in, bagage en platform) en het besloten busvervoer. Het gaat om 5,25 euro bruto per gewerkt uur. De toeslag geldt tot 5 september. Daarnaast wordt de toeslag met terugwerkende kracht betaald over de gewerkte uren in de 2 weken meivakantie. Voor iemand die 160 uur per maand werkt, gaat het om 840 euro bruto extra.

Daarnaast krijgen de werknemers in de beveiliging, schoonmaak, PRM en het besloten busvervoer nog een Schipholtoeslag van 1,40 euro bruto per gewerkt uur. Deze toeslag loopt van 1 september 2022 tot 1 september 2023. Voor iemand die 160 uur per maand werkt, gaat het om 224 euro bruto extra. Verder is onder meer afgesproken dat woon-werkverkeer met openbaar vervoer volledig wordt vergoed.

Inzet van marechaussee op piekmomenten
CNV Vakmensen heeft vorige week ook aandacht gevraagd voor de veiligheid van met name beveiligers. De bond kreeg zeer zorgwekkende signalen van beveiligers over gevaarlijke situaties. “We hebben gepleit voor directe beschikbaarheid van de Koninklijke Marechaussee op de piekmomenten, als de spanning onder reizigers in de vertrekhallen oploopt. Daar hebben we nu een concrete afspraak over gemaakt. De marechaussee is te allen tijde paraat en kan op die hectische momenten zonodig meteen ingrijpen. Dat is een grote zorg minder voor de beveiligers.”

Akkoord geeft hoop voor structurele verbeteringen
Met het akkoord is de drukte niet van de ene op de andere dag opgelost. Alleen al in de beveiliging zijn zo’n 500 vacatures. Werven en opleiden kost maanden. Maas: “Het zal komende tijd echt nog wel druk zijn op Schiphol. Het actieplan dat Schiphol vorige week presenteerde moet hopelijk al wat lucht geven. Maar we kijken ook naar de langere termijn. Al jaren vragen we aandacht voor de slechte roosters, beroerde werktijden en hoge werkdruk. We hebben de problemen talloze keren aangekaart, maar meestal schoof Schiphol de verantwoordelijkheid van zich af naar andere bedrijven. Nu lijkt dan eindelijk het kwartje gevallen. Schiphol lijkt echt de ambitie te hebben om op een andere manier te gaan werken en wil meer verantwoordelijkheid nemen voor al die duizenden werknemers die de luchthaven elke dag draaiend houden. De manier van aanbesteden gaat veranderen. We zien echt een omslag in denken, dat is positief. Ook wat de langere termijn betreft is dit een baanbrekend akkoord.”