14 juni 2024
Thumbnail voor Schiphol teleurgesteld over uitstellen besluit opening Lelystad Airport

Schiphol teleurgesteld over uitstellen besluit opening Lelystad Airport

SCHIPHOL - De directie van de luchthaven Schiphol zegt teleurgesteld te zijn dat het Nederlandse kabinet pas in 2024, in plaats van al dit jaar, een besluit neemt over de opening van Lelystad Airport. "Wij hopen dat dit eerder kan", aldus Schiphol.


Schiphol verwijst naar de ambities uit het regeerakkoord die voorzien in een beslissing over de opening van Lelystad Airport in 2022. De luchthaven zegt verder de opdracht te hebben om Nederland te verbinden met de wereld en tegelijk de impact op de leefomgeving en het klimaat versneld te verminderen.

"Schiphol is niet voor groei om de groei, maar ook niet voor krimp om de krimp. Wij zijn wél voor een goed doordachte aanpak die leidt tot het beoogde doel: het verbinden van Nederland met de wereld met een steeds stiller en schoner Schiphol. Dat geeft zekerheid en perspectief voor alle betrokkenen: omwonenden, overheden en luchtvaartsector. In die balans blijven wij onverminderd investeren", zo schrijft Schiphol.

Onzekerheid
De luchthaven, deels in handen van de Nederlandse Staat, zegt verder dat plannen van het kabinet zoals nu gepresenteerd leiden tot grote onzekerheid en onduidelijkheid. "We zien dat er grote risico’s worden genomen met de kwaliteit van het netwerk. Door terug te gaan naar het oude geluidsstelsel dreigt er een verschuiving van geluidsoverlast die niet goed is voor de omgeving", zo besluit de luchthaven.

Probleem in de praktijk
Vlak voor het weekeinde meldde minister Mark Harbers (Infrastructuur) dat het openen van Lelystad Airport niet zozeer een politieke kwestie is, maar vooral een probleem in de praktijk. "Zolang de luchthaven een milieuvergunning regelt en het kabinet een knoop doorhakt over laagvliegroutes, kan er een besluit worden genomen over de toekomst van de luchthaven", is zijn mening.

De luchthaven wacht al jaren op dat politieke besluit. Lelystad Airport is de afgelopen jaren geschikt gemaakt om grotere verkeersvliegtuigen te kunnen ontvangen. De bedoeling was dat er vakantievluchten naartoe zouden gaan zodat Schiphol zich kan richten op zijn rol als internationale overstapluchthaven.

De luchthaven zelf moet de natuurvergunning regelen, en dat gaat niet zomaar. Een eerdere aanvraag werd afgewezen, omdat de stikstofberekeningen van het vliegveld niet juist waren. Bovendien is het verlenen van een natuurvergunning een heikel punt, omdat het kabinet geconfronteerd wordt met massale boerenprotesten in reactie op de stikstofplannen voor de landbouw. Een besluit over de laagvliegroutes is aan het kabinet. Maar "het project om het nieuwe luchtruim in te delen duurt ook nog even". Zodra dit allemaal geregeld is, "kunnen we een besluit nemen", zegt Harbers.

Maar dat besluit zal niet zonder slag of stoot gaan. De coalitie is verdeeld over de toekomst van Lelystad Airport, en veel oppositiepartijen zijn mordicus tegen de opening van de luchthaven. In het coalitieakkoord staat alleen dát het kabinet een besluit zal nemen (eigenlijk al in 2022), en niet wat dat besluit dan is.

Gemeente Lelystad
Burgemeester Mieke Baltus van Lelystad laat in een reactie weten nog steeds het volste vertrouwen te hebben dat Lelystad Airport opengaat. Wel vindt ze het "jammer" dat de opening wordt uitgesteld. De gemeente zegt in gesprek te gaan met minister Harbers. "We begrijpen dat meer tijd nodig is om tot een besluit te komen", aldus Baltus.