19 juli 2024
Thumbnail voor ‘Travelmanagers moeten zich bewuster zijn van regels rond risk management’

‘Travelmanagers moeten zich bewuster zijn van regels rond risk management’

UTRECHT – Driekwart van de travelmanagers en reisinkopers is niet tot nauwelijks bekend met de ISO 31030:2021. Dat is de internationale leidraad voor Travel Risk Management (TRM). Door de onbekendheid missen managers en inkopers mogelijk belangrijke onderdelen in hun TRM-programma.


Dat blijkt uit een recent onderzoek van BCD Travel uit januari. Slechts 14 procent van de inkopers heeft de ISO-leidraad daadwerkelijk gelezen en 11 procent is er enigszins mee bekend.

Het onderzoek keek naar hoe organisaties omgaan met de belangrijkste onderdelen van een TRM-programma: planning, ondersteuning voor en na de reis, en evaluatie. 63 Procent van de organisaties leeft TRM-initiatieven goed na en wijst werknemers op het belang van veiligheidsmaatregelen. 56 Procent stimuleert hen om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor persoonlijke veiligheid tijdens het reizen. Bij de beoordeling van reisrisico's kijken organisaties vooral naar de bestemming, de vervoerswijze, de beschikbaarheid van medische zorg en de mogelijke gevolgen voor de organisatie.

Hoewel 80 procent van de travelmanagers en inkopers werknemers wel vraagt om contactinformatie voor noodgevallen, biedt maar 45 procent ondersteuning na de reis en een soepele overgang terug naar het werk. Slechts 30 procent zegt dat hun organisatie na afloop van de reis contact opneemt met werknemers als zich tijdens de reis een veiligheids- of medisch incident heeft voorgedaan.

Aanbevelingen
Het BCD Global Crisis Managementteam doet een aantal aanbevelingen aan reisinkopers. Zij moeten niet alleen kijken aar de risico’s van de bestemming en het vervoer, maar ook kijken naar de beschikbare infrastructuur en persoonlijke factoren. Als voorbeeld noemt BCD dat een bestemming met veel luchtvervuiling een risico kan vormen voor een astmapatiënt.
Ook moet rekening worden gehouden met rust en herstel van een werknemer na een reis.

Verder adviseert BCD travelmanagers dat zij contactinformatie ook op papier beschikbaar stellen, want niet altijd is er internet beschikbaar. Het is verder belangrijk dat de managers hun TRM-programma geregeld evalueren en toetsen, ook als men denkt dat men de risico’s wel kent door vaak verzekeringen af te sluiten.