16 juni 2024
Thumbnail voor Vliegen op duurzame vliegtuigbrandstof: Icelandair en IdunnH2 kondigen samenwerking aan

Vliegen op duurzame vliegtuigbrandstof: Icelandair en IdunnH2 kondigen samenwerking aan

Dit is een persbericht.

Icelandair en IdunnH2 hebben een memorandum van overeenstemming gesloten over de aankoop van tot 45.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof vanaf 2028. Dit is goed voor een 10 procent jaarlijkse vermindering van de koolstofuitstoot van het internationale netwerk van Icelandair. IdunnH2 produceert de duurzame brandstof op zijn faciliteiten vlakbij Keflavík International Airport. Deze koolstof neutrale e-brandstof zal worden gemengd met kerosine en kan binnen de huidige vloot worden gebruikt voor certificeerbare emissiereducties.


Ambitieuze klimaatdoelen
Icelandair heeft ambitieuze doelen gesteld om de koolstofuitstoot in 2030 met 50 procent per operationele ton kilometer (OTK) te verminderen ten opzichte van 2019. In 2050 wil de IJslandse luchtvaartmaatschappij netto nul uitstoot bereiken. Icelandair heeft al vooruitgang geboekt om deze doelen te bereiken, voornamelijk met de ingebruikname van de Boeing 737 MAX die een nieuwe generatie van meer brandstof-efficiënte, en dus meer milieuvriendelijke, vliegtuigen inluidt. Verdere maatregelen zijn nodig om deze koolstofreductiedoelstellingen te bereiken. Vliegen op duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) is daarvan de belangrijkste.

De productie van e-brandstoffen
IdunnH2 beoogt een methode te gebruiken voor het produceren van synthetische duurzame vliegtuigbrandstoffen (e-fuels) waarbij de brandstof wordt geproduceerd uit groene waterstof en gerecyclede CO2. Dit is een andere methode dan de meeste duurzame vliegtuigbrandstoffen; die zijn afkomstig uit biologische bronnen. Door juist CO2 te recyclen, neemt de hoeveelheid hiervan in de atmosfeer niet toe, zoals bij de verbranding van fossiele brandstoffen, maar blijft deze gelijk.

IJsland als gunstige locatie
Vanwege het elektriciteitsnet van IJsland, dat zowel concurrerend geprijsd als hernieuwbaar is, is IJsland een gunstige locatie voor de productie van e-brandstoffen op commerciële schaal. De installatie van 300 MW zal een aanzienlijke vermindering van de uitstoot mogelijk maken en IJsland dichter bij zijn klimaatdoelstellingen brengen.

Tekst gaat door onder de foto

"Het aangaan van dit memorandum van overeenstemming toont dat we pioniers willen ondersteunen die werken aan de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstoffen in IJsland”, zegt Bogi Nils Bogason, CEO van Icelandair. “Wij hebben ambitieuze doelen gesteld om de koolstofuitstoot te verminderen. Hiervoor hebben we al aanzienlijk geïnvesteerd in de vernieuwing van de vloot, wat momenteel de meest effectieve maatregel is om uitstoot te verminderen. Het is echter het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen dat de komende jaren een belangrijke rol zal spelen op deze duurzaamheidsreis in de internationale luchtvaart. De uitdaging is dat er momenteel niet genoeg productie, en dus niet genoeg aanbod, is in de wereld. Wij geloven dat er grote kansen zijn voor IJsland om een dergelijke productie op te starten."

Audur Baldvinsdottir, CEO of IdunnH2 vult aan: "We zijn blij dat Icelandair samen met ons de binnenlandse productie van duurzame vliegtuigbrandstof ondersteunt. Ons project in de haven van Helguvík zal leiden tot verifieerbare emissiereducties, extra energiezekerheid en ondersteunt de lokale economie. We hebben hard gewerkt om de relevante belanghebbenden rond de tafel te krijgen om de voordelen van een dergelijke faciliteit in IJsland vast te stellen en we zijn blij dat onze grootste luchtvaartmaatschappij bereid is om ons ontwikkelingsplan te steunen. Het zetten van gedurfde stappen is absoluut noodzakelijk om de IJslandse koolstofneutraliteit doelstellingen tegen 2040 te halen. IdunnH2 wil de IJslandse vindingrijkheid inzetten voor het halen van die doelstellingen en onze positie als importeur van brandstof op lange termijn te veranderen. Dit memorandum van overeenstemming is een belangrijke stap om die visie te realiseren."

Achtergrondinformatie
Het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof is voor de luchtvaartsector de economisch meest effectieve optie om snelle en verifieerbare koolstofreducties bij middellange- en langeafstandsvluchten te bereiken. Duurzame vliegtuigbrandstof is een verzamelnaam voor verschillende categorieën koolstofarme, drop-in brandstoffen die worden gemend met kerosine. Dit kan in de huidige vloot, en de ondersteunende infrastructuur daarvan, worden gebruikt. De meeste duurzame vliegtuigbrandstoffen zijn tegenwoordig afkomstig van biologische bronnen, maar de synthetische types, die worden geproduceerd door de synthese van groene waterstof en CO2, staan algemeen bekend als e-brandstoffen. E-fuels bieden de duidelijkste kans op schaalbare CO2-reductie door en voor de luchtvaart, aangezien de productie ervan minder land vereist en niet concurreert met de voedselproductie voor toegang tot landbouwgrond.

De productie van e-fuels is energie-intensief, waarbij energie bijna de helft van de levensduurkosten van de faciliteit vertegenwoordigt. Aangezien de energieproductie in IJsland 100% hernieuwbaar en competitief geprijsd is, ziet IdunnH2 het potentieel van IJsland om een wereldleider te worden in de productie van e-brandstoffen. Hoewel de 300 MW-installatie van IdunnH2 het grootste e-fuel project is dat momenteel in IJsland wordt ontwikkeld, bouwen zij voort op tientallen jaren lokale ervaring in de ontwikkeling van e-fuel en waterstof. Water zal worden geleverd door het lokale nutsbedrijf HS Veitur, en stroom zal worden betrokken van verschillende stroomleveranciers via langlopende PPA's. De haalbaarheid werd in september 2022 vastgesteld door het koolstofarme adviesbureau Element Energy, dat sinds 2003 robuuste technische inzichten verschaft in koolstofarme markten.