2 maart 2024
Thumbnail voor Europese goedkeuring voor coronapaspoort; zomervakantie weer mogelijk

Europese goedkeuring voor coronapaspoort; zomervakantie weer mogelijk

BRUSSEL - Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor het Europees geldende coronapaspoort. Met een ruime meerderheid stemt het Parlement voor de nieuwe stap richting een relatief normale zomervakantie. Het 'EU COVID-19 certificate' moet in de plaats komen van het door de Europese Commissie voorgestelde Digital Green Certificate.


Het coronapaspoort mag zowel een papieren als digitaal formaat hebben. Het document toont aan dat iemand is gevaccineerd, in het bezit is van een negatief testresultaat of recent is hersteld van het coronavirus. De Europarlementariërs benadrukken dat de certificaten niet zijn bedoeld als reisdocument en geen voorwaarde mogen worden om het recht op vrij verkeer uit te oefenen.

Volgens het Parlement zouden de houders van zo’n Europees coronapaspoort niet onderworpen moeten worden aan aanvullende reisbeperkingen zoals testen of quarantaine. Vanwege discriminatie van niet-gevaccineerden en wegens economische redenen, stellen de parlementsleden dat EU-landen moeten zorgen voor universele, toegankelijke, tijdige en gratis testen.

Het Europese certificaat moet volgens het Parlement functioneren naast initiatieven die worden ontwikkeld door individuele lidstaten. Lidstaten moeten vaccinatiebewijzen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat accepteren, zolang het gaat om inenting met een vaccin dat is goedgekeurd voor gebruik door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Het Europees Parlement start nu de onderhandelingen met de Raad van Ministers over de invoering van het EU COVID-19 certificate. Het doel is om voor het begin van het zomervakantieseizoen een akkoord te bereiken.

Luchtvaart positief
De belangenorganisaties van de luchtvaart- en reisindustrie, waaronder A4E namens de luchtvaartmaatschappijen en ACI namens de luchthavens, hebben positief gereageerd op dit nieuws. Ze noemen het een belangrijk signaal van het Europees Parlement dat het vrije reizen binnen de EU urgent hersteld moet worden.