28 februari 2024
Thumbnail voor Frank Radstake: meer structuur in salarishuis nodig

Frank Radstake: meer structuur in salarishuis nodig

De cao-onderhandelingen in de reisbranche zijn inmiddels begonnen, met het doel om de huidige cao te verlengen die op 1 juli 2024 afloopt. Frank Radstake is namens de ANVR voorzitter van de werkgeversdelegatie in deze onderhandelingen. Hij deelt met Reisbizz wat de plannen zijn voor de nieuwe cao.

De ANVR voert momenteel gesprekken met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen om de cao voor de reisbranche te verlengen. Binnen de ANVR adviseert de brede stuurgroep Arbeidszaken het bestuur over de cao, waarna het bestuur de onderhandelingsruimte vaststelt op basis van dit advies. De eigenlijke onderhandelingen worden gevoerd door de cao-onderhandelingsdelegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van drie bedrijven en Frank Radstake namens het secretariaat van ANVR.

"De cao-onderhandelingen gaan in principe uit van het voorzetten van het bestaande document. We gaan dus zeker niet alle artikelen opnieuw onderhandelen," legt Radstake uit. "Vind ik dat de huidige cao al goed genoeg is? Niet helemaal. Een van de zaken die we willen bespreken zijn de salarisschalen. We hebben gemerkt dat door de invoering van het minimum uurloon op 1 januari, de salarisgroepen in de sector in elkaar zijn geschoven. We willen kijken of we daar weer meer structuur in kunnen aanbrengen."

Radstake meldt dat er ook wordt gekeken naar zaken die in de sector gebruikelijk zijn maar nog niet in de cao zijn opgenomen, zoals afspraken over thuiswerken. "Diverse bedrijven bieden de mogelijkheid om thuis te werken, vaak met een thuiswerkvergoeding. Dit staat nog niet in de cao. Daar gaan we het over hebben. En natuurlijk gaat het ook over de lonen."

Naast de onderhandelingen over de nieuwe cao, is Radstake ook in gesprek met de vakbonden over de invulling van de nieuwe pensioenregeling die vanaf 2027 zal gelden. "Daar moeten we deze zomer al over beslissen. Hoewel 1 januari 2027 nog ver weg is, moet de besluitvorming al veel eerder plaatsvinden. Dus naast de vernieuwing van de cao staat ook de vernieuwing van de pensioenregeling op de agenda."