26 mei 2024
Thumbnail voor Jeannie Vincent (Travel Club): Belast ANVR-kosten door aan klant

Jeannie Vincent (Travel Club): Belast ANVR-kosten door aan klant

SCHIPHOL – Eigenaar Jeannie Vincent van zelfstandige reisorganisatie The Travel Club vindt dat het op dit moment niet kan dat de ANVR haar lidmaatschapsrekening bij de branche neerlegt. Liever ziet ze dat klanten de rekening betalen.


Op een moment dat er geen inkomsten zijn en bedrijven op omvallen staan is een rekening van de ANVR die binnen dertig dagen betaald moeten worden een stap te ver, vertelt ze in gesprek met Reisbizz.nl.

De ANVR behartigt de belangen van de ANVR-leden, maar uiteindelijk ook van de reizigers. "De reizigers moeten meebetalen”, is haar mening.

ANVR-directeur Frank Oostdam laat Reisbizz.nl weten dat hij graag de discussie aangaat met Vincent, maar het stapelen van kosten naar de consument vindt hij geen goed idee.

Oostdam: "Ik begrijp goed dat de lidmaatschapskosten voor reisorganisaties in deze moeilijke tijden erg lastig zijn. Het is echter iets waarover is gestemd tijdens de algemene ledenvergadering. Wij houden de kosten als ANVR zo laag mogelijk en zijn zelfs ingekrompen qua aantal FTE." 

Coronacrisis
Volgens Vincent worden reisorganisaties steeds meer geconfronteerd met kosten en voorwaarden bovenop de heersende coronacrisis, die hun werk en verdienvermogen voor een groot deel heeft stilgelegd.

“Het begon met de invoering van de richtlijn pakketreizen per 1 juli 2018, waarbij het risico van samengestelde reizen bij de reisagent kwam te liggen. Vervolgens komt COVID-19 die de consequenties van deze richtlijn zeer duidelijk heeft gemaakt op organisatorisch en financieel vlak en die er ook nog even voor zorgt dat de reiswereld nagenoeg al een jaar stilligt”, aldus Vincent.

De eigenares van de grootste Nederlandse franchiseorganisatie van zelfstandige reisagenten dringt aan op een verandering van de structuur.

Uitgesloten
“Alle risico’s worden bij de touroperator of de reisagent, die reizen samenstelt, neergelegd. Dekkingen worden door verzekeraars aangepast en/of voor de toekomst uitgesloten. Touroperators zoeken naar mogelijkheden om financiële risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten door bankgaranties te vragen aan reisagenten of directe incasso bij de klant in te voeren.”

Ze zegt te begrijpen dat voor verzekeraars risico’s bijna niet meer te verzekeren zijn en ook touroperators willen geen schade (meer) lijden door faillissementen van reisagenten. "Het is nu aan de ANVR, CF en SGR om mee te denken en de structuur en statuten aan te passen nu de marktomstandigheden veranderen", vindt ze.

Wat betreft de ANVR vindt ze de contributiestructuur niet meer van deze tijd. Vincent betaalt de contributie voor alle aangesloten ZRA's zelf. De hoogte van de contributie voor 2021 is gerelateerd aan de omzet van twee jaar geleden.

“Door het wegvallen van vele (en grote) ANVR-leden in de afgelopen jaren dient de contributie nu opgehoest te worden door de resterende ANVR-leden, waarvoor geldt dat dit aantal de komende tijd alleen nog maar verder zal dalen. Het kan niet zo zijn dat er straks nog wel een ANVR is, maar geen leden meer. Ik ben al lange tijd van mening dat we per gemaakte boeking een ANVR-bijdrage bij de klant in rekening moeten brengen. Laat de ANVR het bedrag maar bepalen op basis van hun financiële structuur”, aldus de onderneemster, die in een discussie verwikkeld is met de ANVR.

SGR-bijdrage
Ze is verder voorstander van het versimpelen van de SGR-bijdrage door een vast bedrag per boeking te vragen, ongeacht de vervoersvorm. Ook wil ze dat de bijdrage aan het Calamiteitenfonds per klant wordt verhoogd zodat de pot beter gevuld is voor de toekomst. “Als een land in de toekomst van code geel weer aangepast wordt naar code oranje/rood vanwege pandemieën, dan kunnen de repatriëringskosten gefinancierd worden uit het Calamiteitenfonds. Dergelijke overmachtsituaties kunnen financieel niet (meer) neergelegd worden bij de touroperator of de reisagent die als touroperator optreedt. Dergelijke risico’s vallen niet te calculeren in (concurrerende) reissommen", vindt ze.

Vincent roept op om 1 april met de herstructurering te beginnen. “We hebben het normale boekingsseizoen van december/januari/februari al gemist. Laten we het invoeren voordat de boekingen gaan aantrekken. Wat mij betreft krijgt de klant vanaf 1 april op de boekingsbevestiging de SGR-bijdrage (vast bedrag), CF-bijdrage (verhoogd bedrag) en ANVR-bijdrage (bedrag te bepalen door ANVR) gefactureerd."

"We moeten bovenstaande bedragen bij aanbetalingsdatum al honderd procent meenemen in de reissom. Per maand achteraf afrekenen op boekdatum met de brancheorganisaties. En bij ingetrokken reizen geldt geen restitutie aan de klant. Dit communiceren we dan ook zo op de boekingsbevestiging."

De Travel Club-directeur roept tenslotte op tot de vorming van een IATA-garantiefondsbijdrage, die uitkeert als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat. Een voorstel hiertoe werd in 2019 al gelanceerd door de ANVR en SGR.