20 mei 2024
Thumbnail voor ‘Kabinet niet ambitieus genoeg met verminderen geluidsoverlast Schiphol’

‘Kabinet niet ambitieus genoeg met verminderen geluidsoverlast Schiphol’

SCHIPHOL - Het kabinet is niet ambitieus genoeg als het gaat om het terugdringen van de geluidsoverlast rond Schiphol. De overlast moet niet alleen ’s nachts maar ook overdag verder worden teruggedrongen dan wordt voorgesteld met een vermindering van het aantal vliegbewegingen tot 440.000.


Dat schrijven Natuur en Milieu, Milieudefensie en Greenpeace in hun zienswijze op de zogeheten Balanced Approach-procedure. Dat is het plan van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) om de geluidsoverlast te verminderen door vanaf november 2024 het aantal bewegingen te beperken tot 440.000. De inspraaktermijn sluit vandaag. Het kabinet moet de Balanced Approach-procedure volgen om voor de Europese Commissie te kunnen onderbouwen dat er geen alternatieven zijn voor het verminderen van het aantal vluchten.

Ook maximum voor de dag nodig
Het kabinet wil de overlast van nachtvluchten met 15 procent en die van dagvluchten met 20 procent verminderen. De drie milieuorganisaties stellen in hun brief dat het kabinet de richtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO moet opvolgen. Die gaan uit van een maximale geluidsbelasting van 45 decibel over de hele dag, een einde aan nachtvluchten en een grens aan het geluid overdag. Dat laatste ontbreekt in Nederland, maar is al wel ingevoerd in Groot-Brittannië en Duitsland, aldus de drie organisaties.

Natuur en Milieu, Milieudefensie en Greenpeace staan achter de beperking tot 440.000 bewegingen, maar willen dit aangevuld zien met de 8 voorstellen die Schiphol dit voorjaar heeft gedaan. Die bevatten onder meer een nachtsluiting tussen 00.00 en 07.00 uur en het weren van lawaaiige vliegtuigen en van zakenjets.

“Bij elkaar kunnen deze maatregelen zorgen voor een betere bescherming van omwonenden, zowel overdag als ‘s nachts. Daarnaast zorgt dit pakket, met name door het maximumaantal vluchten van 440.000, ook tot een substantiële reductie van vervuiling, CO2, stikstof en ultrafijnstof,” aldus de organisaties.

Ruim 150 reacties
Tot donderdagmiddag waren er ruim 150 reacties ingediend op de Balanced Approach. De meeste zijn afkomstig van anonieme particulieren, maar ook van belangenorganisaties en overheden. De provincie Noord-Holland schrijft als voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol dat de voorstellen van het kabinet goed aansluiten bij de eigen doelen om de hinder van Schiphol te beperken.

“U doet daarmee recht aan de zorg in de omgeving en erkent de urgentie van de geluidsproblematiek in de Schipholregio,” aldus voorzitter Jeroen Olthof in de zienswijze. Wel merkt hij op dat de focus erg lijkt te liggen op aantallen vliegbewegingen en minder op de kwaliteit van de leefomgeving. “De essentie is het realiseren van een aanvaardbare geluidsbelasting en minder hinder in de omgeving. De te realiseren geluidsdoelen zouden wat ons betreft dan ook scherper mogen worden neergezet.”

Ook lokale belangengroepen rond Schiphol stellen in een gezamenlijke reactie dat er geen alternatief is voor het verminderen van de geluidsoverlast dan door het aantal vliegbewegingen terug te dringen. In een aanbeveling zeggen de groepen: “De ‘winst’ door krimp dient over alle banen te worden verdeeld, zodanig dat iedereen erop vooruit gaat.”

Zakenjets
In een zienswijze wijst de European Business Aviation Association (EBAA) erop dat de general aviation en zakenluchtvaart al volledig bijdragen aan de doelen om de overlast te verminderen. Zo worden er geen nachtvluchten met zakenjets uitgevoerd en wordt nog slechts 3 procent van alle vluchten gemaakt met lawaaiige toestellen. Afhandelings- en onderhoudsbedrijf JetSupport wijst er op dat er in de plannen helemaal geen rekening wordt gehouden met niet-zakelijk verkeer.

KLM komt naar verwachting in de loop van de dag met haar zienswijze.