17 april 2024
Thumbnail voor Kosten belangrijkste aspect bij vakantiekeuzeproces

Kosten belangrijkste aspect bij vakantiekeuzeproces

LEUSDEN - Recent heeft de ANVR meegewerkt aan het onderzoek van Trends & Tourism naar de houding van de Nederlandse vakantieganger ten opzichte van duurzaamheid. De uitkomsten laten zien dat het van belang is dat reisondernemingen zelf hun verantwoordelijkheid blijven nemen in de verdere verduurzaming van het reisaanbod.


Uit het onderzoek blijkt dat vakantiegangers vooralsnog zelf in beperkte mate katalysator zullen zijn van verandering. De ANVR zet in op verduurzaming van de reissector met de ontwikkeling van een geheel nieuwe visie op duurzaamheid en reizen waarover tijdens het aankomende ANVR-congres in november gaat worden gediscussieerd.

Duurzaamheid speelt ondergeschikte rol
Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid nog geen topprioriteit voor de Nederlandse vakantiegangers is. Binnen het vakantiekeuzeproces speelt het een ondergeschikte rol. Nederlanders zijn als het om vakanties gaat, zo geeft een meerderheid aan, liever niet te veel bezig met het milieu of klimaat. Aan de andere kant geeft ruim de helft van de vakantiegangers aan de afgelopen drie jaar wel eens bewust tijdens vakanties een duurzame keuze te hebben gemaakt; variërend van het bewust dichterbij huis op vakantie gaan tot bewust bij een lokale aanbieder een excursie te boeken. Positief is verder dat driekwart (enigszins) bereid is om in de toekomst duurzamer op vakantie te gaan.

Kosten belangrijkste aspect bij vakantiekeuzeproces
Het belangrijkste aspect in het vakantiekeuzeproces van de Nederlander zijn de kosten/prijs van de vakantie, gevolgd door de aantrekkelijkheid van de vakantiebestemming. Sociale aspecten, zoals goede leef- en arbeidsomstandigheden voor de lokale bevolking en de impact op het milieu scoren van de voorgelegde aspecten het laagst. Opvallend is wel dat onder jongeren sociale aspecten duidelijk hoger scoren en door hoger opgeleiden milieu belangrijker wordt gevonden.

Ga naar https://www.anvrcongres2023.nl/ om je aan te melden voor het ANVR-congres (16-19 november in Asturias) en mee te discussiëren over een visie op duurzaamheid voor de reisbranche.