16 juni 2024
Thumbnail voor Krimp Schiphol nog geen uitgemaakte zaak, wel minder nachtvluchten

Krimp Schiphol nog geen uitgemaakte zaak, wel minder nachtvluchten

DEN HAAG - Het kabinet is een consultatie gestart om te komen tot een definitief besluit over de toekomst van Schiphol. Er liggen drie scenario’s, waarover belanghebbenden hun mening kunnen geven. In één optie ontbreekt de dreigende krimp naar 440.000 vluchten per jaar.


Verantwoordelijk minister Mark Harbers kondigde vorig jaar aan Schiphol verplicht te willen laten krimpen en het aantal nachtvluchten terug te brengen van 32.000 naar 29.000. Dat eerste plan lijkt nu nog te voorkomen, maar het strengere nachtregime wordt hoe dan ook van kracht.

Eén van de doelen van de beoogde krimp is de reductie van de geluidsoverlast voor  de omgeving. Het kabinet wil nu kijken of dat ook kan worden bereikt op andere manieren.

Tot en met 15 juni kunnen omwonenden, luchtvaartmaatschappijen, belangenorganisaties en ook Schiphol zelf hun visie geven op de drie geschetste scenario’s middels een online consultatie. De voorgestelde maatregelen moeten ertoe leiden dat twintig procent minder woningen een geluidsbelasting ervaren van 58 decibel of hoger, twintig procent minder mensen overdag ernstig worden gehinderd bij een geluidsbelasting van 48 decibel of meer, vijftien procent minder woningen ’s nachts worden blootgesteld aan 48 decibel vliegtuiggeluid of meer, en vijftien procent minder omwonenden ernstig in hun slaap worden gestoord bij een geluidsbelasting van 40 decibel of hoger.

Drie scenario’s
De plannen om geluidshinder terug te brengen zijn uitgewerkt door een samenwerking van verschillende adviesbureaus. Die hebben gekeken of de maatregelen de geluidsoverlast voldoende terugdringen en wat mogelijke consequenties zijn, bijvoorbeeld financieel. Het gaat steeds om een combinatie van maatregelen, zoals een reductie in het totale aantal vluchten, de ‘nachtperiode’ verlengen (waarin strengere regels voor geluid gelden) of op een andere manier gebruik maken van de verschillende banen.

Er zijn drie combinaties aan maatregelen waarover kan worden meegedacht: voor alle pakketten geldt dat dit november 2024 resultaat moet hebben.

Optie één is het beperken van het secundair baangebruik, het oprekken van de periode die als ‘nacht’ wordt beschouwd, gedeeltelijke sluiting van de Buitenveldertbaan, het stimuleren van het inzetten van stillere vliegtuigen door hogere luchthavengelden en het krimpen naar 440.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan maximaal 29.000 in de nacht.

De tweede optie bestaat eveneens uit het verlengen van de nacht, de Buitenveldertbaan deels sluiten, lawaaiige toestellen hoger aanslaan qua luchthaventarieven en het verminderen van het aantal nachtvluchten naar 25.000 per jaar. Een krimp van het totale aantal vluchten zit hier niet bij.

De derde optie voorziet in het verlengen van de nacht en tariefsdifferentatie voor vliegtuigen op basis van geluid, en een krimp naar 440.000 vluchten op jaarbasis. De Buitenveldertbaan blijf onaangetast.

Uitslag
Minister Harbers wil, onder andere op basis van de consultatie, later dit jaar een definitief plan voor Schiphol presenteren. Uitgangspunt is dat de geluidsoverlast voor de omgeving van Schiphol de komende jaren moet afnemen, waarbij het daadwerkelijke geluid leidend wordt, in plaats van het aantal vliegbewegingen.

Meepraten in de consultatie kan via www.internetconsultatie.nl.