18 april 2024
Thumbnail voor Overzicht: de luchtvaartstandpunten van de politieke partijen

Overzicht: de luchtvaartstandpunten van de politieke partijen

Woensdag gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat willen de politieke partijen met de luchtvaart? Moet vliegen zwaarder belast worden? En moet Schiphol krimpen of mag de luchthaven juist groeien? Een overzicht van de belangrijkste standpunten.


In dit overzicht zijn alle partijen meegenomen die volgens de meest recente Peilingwijzer (van maandag 20 november) kans maken op zetels. Ze zijn gesorteerd op basis van het zetelaantal in de Peilingwijzer, van groot naar klein.

VVD (28 zetels volgens de Peilingwijzer)

 • De VVD steunt de hervormingsplannen voor 'stiller, zuiniger en schoner vliegen' op Schiphol, neemt geen afstand van beleid minister Harbers
 • Onderzoek naar nachtsluiting Schiphol
 • Lelystad Airport moet open voor passagiersvluchten
 • Behoud van Schiphol als overstapknooppunt
 • Kerosinebelasting op Europees niveau invoeren en anders met buurlanden

PVV (25 zetels)

 • Schiphol mag blijven groeien
 • Vliegtaks wordt geschrapt zodat vliegen betaalbaar blijft
 • Nederlandse luchtvaart onmisbaar voor vestigingsklimaat

GroenLinks-PvdA (23 zetels)

 • Invoering progressieve tickettaks die oploopt naarmate mensen meer vliegen, ook steun voor transfertaks
 • Stoppen met vluchten onder 750 kilometer waarvoor de trein een alternatief is
 • Geen commerciële nachtvluchten meer en verdere krimp Schiphol
 • Rotterdam Airport en Lelystad Airport moeten dicht, Eindhoven Airport moet krimpen
 • Steun voor jaarlijks dalend CO2-plafond voor luchtvaart

NSC (22 zetels)

 • In internationaal verband pleiten voor BTW op vliegtickets, accijns op kerosine en een afstandsafhankelijke vliegbelasting voor intercontinentale vluchten
 • Frequent flyer-programma’s moeten belast worden
 • Lelystad Airport niet open voor passagiersvluchten
 • Kritisch herbeoordelen hoeveel vluchten op Schiphol nodig zijn voor behoud netwerkkwaliteit
 • Steun voor nachtsluiting Schiphol

D66 (9 zetels)

 • Nachtsluiting Schiphol tussen 23.00 en 7.00 uur
 • Lelystad Airport niet open voor passagiersvluchten
 • Hogere vliegtaks, differentiatie naar afstand en reisklasse (hoger tarief voor Business Class)
 • Ook transferpassagiers belasten
 • CO2-plafond voor luchthavens invoeren en sneller afbouwen
 • Inzet in Europees verband voor belasting op kerosine

BBB (7 zetels)

 • Maximumaantal vluchten op Schiphol wordt bevroren
 • Eventuele toekomstige extra vluchten alleen mogelijk bij afname milieu- en geluidhinder
 • Lelystad Airport gaat niet open voor passagiersvluchten
 • Afbouw van accijnsvrijstelling op kerosine wordt internationaal besproken
 • Opbrengst vliegtaks naar verduurzaming luchtvaart en stimuleren internationale treinen

Partij voor de Dieren (6 zetels)

 • Nederlandse luchtvaartsector moet krimpen
 • Lelystad Airport gaat niet open
 • Rotterdam Airport, Maastricht Airport en Groningen Airport moeten sluiten
 • Verbod op privéjets en op vluchten onder 750 kilometer waarvoor trein een alternatief is
 • Vrijstellingen luchtvaart van accijnzen en btw opgeheven
 • Invoering progressieve vliegtaks

SP (5 zetels)

 • Aantal vluchten omlaag
 • Elektrisch taxiën verplichten
 • Geen vliegtaks voor mensen die één keer per jaar op vliegvakantie gaan
 • Hogere taks voor zakelijke veelvliegers
 • Lelystad Airport niet open, geen nieuwe aanvliegroutes

CDA (4 zetels)

 • Invoering vliegtaks voor transferpassagiers
 • Schiphol ’s nachts en in dagranden dicht, krimp naar 440.000 vluchten per jaar
 • Geen vierde aanvliegroute Schiphol
 • Lelystad Airport gaat definitief niet open
 • Duurzame vliegtuigbrandstoffen en elektrisch vliegen stimuleren

ChristenUnie (4 zetels)

 • Schiphol moet krimpen naar 300.000 vluchten per jaar, minder nachtvluchten
 • Europese inzet voor verbod op ultrakorteafstandsvluchten
 • Internationale afspraken voor een kerosineaccijns en btw op vliegtickets
 • Streep door Lelystad Airport
 • Geen vierde aanvliegroute Schiphol
 • Vliegtaks baseren op CO2-uitstoot, met opslag voor vluchten onder 1250 kilometer

DENK (4 zetels)

 • Vliegtaks afschaffen
 • Er moet minder nadruk komen op transferpassagiers, meer op bestemmingspassagiers. De start- en landingsgelden moeten hierop aangepast worden.
 • Investeren in de verduurzaming van de luchtvaart

FVD (4 zetels)

 • Er moet een nieuwe luchthaven in de Noordzee aangelegd worden
 • Tot die tijd krijgt Schiphol alle ruimte om haar 'cruciale economische rol' te blijven vervullen
 • De vliegtaks wordt afgeschaft

Volt (3 zetels)

 • Schiphol moet per 2026 krimpen naar 400.000 vluchten
 • Lelystad Airport blijft gesloten
 • Overstappers moeten ook vliegtaks gaan belasten
 • Fossiele korteafstandsvluchten tot 650 kilometer worden verboden
 • Vliegtaks gaat omhoog, met onderscheid tussen korte, middellange en lange afstanden
 • Ook onderzoek naar invoering van progressieve vliegtaks

SGP (3 zetels)

 • Aantal vliegbewegingen moet omlaag, met name in de nacht en op zondag
 • ‘Serieuze’ internationale afspraken maken over belasting op kerosine en/of CO2-uitstoot
 • Zolang dat niet lukt moet de nationale vliegtaks omhoog
 • Stimuleren dat reizigers op korte afstanden de trein nemen in plaats van het vliegtuig
 • Voorlopig geen opening van Lelystad Airport
 • Onderzoek naar verplaatsing van start- en landingsbanen Schiphol naar zee

JA21 (2 zetels)

 • Geen gedwongen krimp Schiphol
 • Vliegtaks halveren en resterende opbrengst naar innovatiefonds voor luchtvaart
 • Geen politieke bemoeienis met bedrijfsmodel en routenetwerk KLM
 • Lelystad Airport zo snel mogelijk open
 • Groningen Airport innovatiehub voor vliegen op waterstof maken

BVNL (1 zetel)

 • Schiphol mag op een verantwoorde manier groeien
 • Lelystad Airport moet open
 • Investeren in regionale vliegvelden om Schiphol te ontlasten