14 juni 2024
Thumbnail voor Schiphol herhaalt pleidooi: aantal vluchten niet bepalend voor hoeveelheid hinder

Schiphol herhaalt pleidooi: aantal vluchten niet bepalend voor hoeveelheid hinder

SCHIPHOL - Het sluiten van Schiphol voor een groot deel van de nacht, het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen, het verbieden van privéjets en een omgevingsfonds zijn volgens Schiphol de meest effectieve maatregelen om de geluidsoverlast van vliegverkeer te verminderen. Dat laat Schiphol weten in haar zienswijze die de luchthaven heeft aangeleverd aan minister Harbers van Infrastructuur & Waterstaat in het kader van de Balanced Approach-procedure.


Nederland moet voor het krimpplan een zogeheten Balanced Approach-procedure volgen van de EU, waarbij belanghebbenden kunnen reageren en met alternatieven kunnen komen. De vier punten die Schiphol aandraagt zijn onderdeel van het in april gepresenteerde acht punten plan van de luchthaven. Volgens Ruud Sondag is de Balanced Approach-procedure een mogelijkheid om de luchtvaart schoner, stiller en beter te maken. “Het is de hoogste tijd voor maatregelen die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk merkbaar positief effect hebben voor onze buren. Een nachtsluiting en het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen en privéjets zijn voor een deel van de luchtvaartmaatschappijen lastig, maar zijn voor het verbeteren van de leefomgeving essentieel”, laat de topman van Schiphol weten.

“Uiterlijk in de zomer van 2024 moet er zekerheid en duidelijk zijn over de maatregelen, zodat we het kunnen doorvoeren in de capaciteitsdeclaratie voor 2025. Dan ligt het vast en laten we zien dat het ons menens is. Dat is de enige manier om vertrouwen van medewerkers, passagiers, omwonenden, politiek en samenleving terug te winnen.”

Schiphol herhaalt dat het aantal vluchten niet per definitie bepalend is voor de hoeveelheid hinder. “Een nieuw stelsel met harde milieugrenzen is dat wel. Harde geluidsgrenzen en harde uitstootgrenzen zijn meetbaar en handhaafbaar.” Schiphol wil daarom “uiterlijk in 2025-2026 een stelsel waarbij gestuurd wordt op structurele vermindering van geluid en uitstoot van CO2 in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en niet op het aantal vliegtuigbewegingen.”