14 juni 2024
Thumbnail voor Schiphol wil niet meer bij goedkoopste luchthavens van Europa horen

Schiphol wil niet meer bij goedkoopste luchthavens van Europa horen

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol blijft de komende jaren investeren in kwaliteit. Interim-topman Ruud Sondag wil momentum vasthouden en reizigers meer waar voor hun geld bieden. Dat vergt echter wel geld, dat onder andere door de airlines moet worden opgehoest. Volgens Sondag is dat bittere noodzaak. “We moeten niet langer bij de goedkoopste luchthavens van Europa willen horen.”


Sondag stapte in op een moment dat Schiphol te kampen had met de naweeën van een dramatische zomer, waarbij reizigers uren in de rij moesten staan en luchtvaartmaatschappijen genoodzaakt waren vluchten te schrappen.

De tijdelijke topman ondernam daarop actie, met als doel om van Schiphol weer een luchthaven te maken waar reizigers graag vandaan vertrekken. Ook zwengelde hij de dialoog met de omgeving aan én schaarde hij zich achter de kabinetsplannen om het aantal vluchten terug te brengen.

Eén van de speerpunten om Schiphol te verbeteren is het werven van extra beveiligers. Dat lukte: er werden 1.050 mensen binnengehaald, getraind en aan het werk gezet. “Dat moeten we blijven doen, want er stromen nog elke week 12 beveiligers uit, waar we er 30 werven.” Door af te dwingen dat de salarissen omhoog zouden gaan en te investeren in rustruimtes stelt Sondag het lek boven te hebben.

Met de marechaussee wordt gesproken over bemensing, aangezien het bij de paspoortcontrole nog wel eens vastloopt. “Niet alleen documenten worden gecheckt, maar bijvoorbeeld ook papieren van alleenreizende ouders die kinderen mee willen nemen naar het buitenland.”

Schiphol investeerde ook in de werkomstandigheden op de grond, onder andere door versneld tilhulpen te bestellen en zoveel mogelijk over te schakelen op emissievrij rollend materieel.

Verder vragen de bouw van de A-pier en de geplande verbetering van de bestaande terminals veel geld. Dat moet komen van de airlines (lees: de passagiers). “De opbrengsten per passagier lopen nog steeds achter bij de kosten”, stelt financieel topman Rob Carsouw.

De investeringen die Schiphol in de toekomst wil blijven doen komen goeddeels op het bordje van de luchtvaartmaatschappijen. Die ageerden bij monde van Barin-topman Marnix Fruitema al menigmaal tegen de tariefsverhogingen, met in het achterhoofd de vele kosten die moesten worden gemaakt tijdens de zomer van vorig jaar om passagier schadeloos te stellen.