21 februari 2024
Thumbnail voor Toerismebranche pleit met brandbrief voor paragraaf in regeerakkoord

Toerismebranche pleit met brandbrief voor paragraaf in regeerakkoord

DEN HAAG - Vijftien toeristische organisaties hebben namens de Nederlandse toeristenbranche een brandbrief opgesteld voor informateur Herman Tjeenk Willink. Zij pleiten voor een toerismeparagraaf in het regeerakkoord. Ook willen zij een speciale staatssecretaris voor toerisme.


In het plan pleiten deze organisaties voor een landelijk toerismeplan dat moet bijdragen aan de wederopbouw van de Nederlandse economie en een toekomstbestendige toeristische sector. Volgens directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Herre Dijkema, maken de toeristische organisaties zich zorgen om de economische gevolgen van de crisis. “Alle grote regionale marketingorganisaties plus de grote steden sturen een brief naar de informateur om duidelijk onze grote zorgen over de toeristische sector kenbaar te maken. De sector is relevant voor de economie én de werkgelegenheid in Nederland.”

De toeristische reisorganisaties pleiten voor een paragraaf over toerisme in het regeerakkoord. Hieronder valt een tienpuntenplan. “Zorg dat er na corona een hersteloffensief en een staatssecretaris van toerisme komt”, gaat Dijkema verder. “Na het afschalen van de coronamaatregelen zal blijken dat het toeristische aanbod een stuk schraler zal zijn dan we gewend zijn.”

Deze speciale staatssecretaris zou met een eigen beleidsdirectie zicht moeten houden op het herstel maar ook meer de regie te nemen bij de spreiding van bezoekers. “We hebben nu, maar ook in de toekomst, te maken met belangrijke vraagstukken waarbij we ondersteuning vanuit het Rijk nodig hebben. Zo is op het gebied van spreiding van toeristen in drukke gebieden bijvoorbeeld een integrale aanpak voor heel Nederland nodig”, vertelt Dijkema. “Toerisme is nu nog onderdeel van de portefeuille van de staatssecretaris. Vrijwel alle landen hebben een eigen minister van toerisme, ik denk dat wij met een staatssecretaris dan ook niet overvragen.”