19 juli 2024

stand van zaken

Thumbnail voor

Menselijk contact voor, tijdens en na de trip cruciaal

SCHIPHOL - In de nieuwe Stand van Zaken schrijft Paul Eldering dat als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd, dat de meeste reisondernemers taai en creatief zijn als het gaat om het hoofd boven water zien te houden in onvoorziene omstandigheden. Retailexperts vragen zich af of er niet blijvend een breder aanbod moet worden gecreëerd in de reissector. Dat brengt de vraag met zich mee hoe het reisbureau van de toekomst eruit zal zien.