23 juli 2024

vrijstelling

Thumbnail voor

Duitse reisorganisatie Shauinsland valt weer onder SGR vrijstellingsregeling

SCHIPHOL - SGR heeft laten weten dat de Duitse reisorganisator Shauinsland Reisen weer onder de SGR vrijstellingsregeling valt. Met ingang van 2 mei 2022 zou de verleende vrijstelling aan de reisorganisatie door de SGR zijn onttrokken, maar nu valt Shauinsland toch weer onder de vrijstellingsregeling, zoals door de ANVR verzocht.