19 juni 2024
Thumbnail voor ANVR bereikt akkoord met bonden over nieuwe cao: ‘Verhoging van loonschalen en feitelijke lonen’

ANVR bereikt akkoord met bonden over nieuwe cao: ‘Verhoging van loonschalen en feitelijke lonen’

LEUSDEN - ANVR heeft vandaag een onderhandelingsakkoord gesloten met vakbonden FNV en CNV Vakmensen. De partijen zijn overeengekomen tot een verhoging van de loonschalen met 10 procent en van de feitelijke lonen met 6 procent. Deze nieuwe afspraken hebben een looptijd van 24 maanden. De leden van de bonden kunnen zich komende week uitspreken over het akkoord tot deze definitief kan worden.


De nieuwe cao gaat dit jaar op 1 juli in en loopt tot 1 juli 2024. “We hebben afgesproken de feitelijke lonen met 3 procent te verhogen per 1 juli aanstaande. Gelijktijdig verhogen we het schaalminimum én het schaalmaximum met elk 5 procent. Alle medewerkers die vallen onder de functiegroepen 2-8 van de cao krijgen dus een verhoging van tenminste 3 procent”, legt Frank Radstake, onderhandelaar namens werkgevers, uit.

Alle werknemers die na verhoging van de feitelijke lonen met 3 procent en van de minima van de schalen met 5 procent alsnog onder het nieuwe schaalminimum vallen, krijgen een aanvulling tot het nieuwe schaalminimum. “De verhoging voor werknemers kan daarmee maximaal 5 procent bedragen. En door het verhogen van het schaalmaximum komen weer meer werknemers in aanmerking voor de individuele verhoging”, gaat Radstake verder. “En deze aanpassing doen we dus twee keer: de eerste keer op 1 juli 2022 en precies hetzelfde nog een keer op 1 juli 2023. Daarmee stijgen de loonschalen dus met 10 procent en de feitelijke lonen met 6 procent.”

Nog meer goede dingen afgesproken
Radstake stelt dat er nog veel meer goede dingen afgesproken zijn. “Als reisbranche zijn we bij uitstek een inclusieve sector. We hebben daarom met de bonden afgesproken dat niet-traditionele gezinnen die een kind krijgen via adoptie of draagmoeder recht hebben op 4 weken geboorteverlof, naast het wettelijk verlof. Voor ons moet de duurzame relatie tussen ouder en kind daarbij centraal staan, ongeacht woonsituatie, leeftijd of biologische relatie. En daarom breiden we in art. 11 de 'definitie' van kind ook uit met 'kinderen van meer dan 2 ouders’.”

Travelcollege
Verder wordt er vol ingezet op de verdere ontwikkeling van Travelcollege. “Leren binnen dit platform is gratis en biedt werknemers een uitgelezen kans om zelf de regie te voeren over hun leerbehoefte en leerpaden. We denken dat Travelcollege zich de komende jaren nadrukkelijk moet richten op het ontwikkelen van meer content, en we roepen stichting Reiswerk op daarmee dit jaar aan de slag te gaan.”

“Het belang voor bedrijven van op de juiste manier om te gaan met de situatie wanneer een medewerker in de reisbranche te maken heeft met een ingrijpend verlies kan niet voldoende benadrukt worden. Daarom vragen we stichting Reiswerk op basis van de handreiking rouw op de werkvloer 'Hoe werkt rouw?' aan werkgevers en werknemers in de reisbranche het belang hiervan duidelijk te maken”, aldus Radstake.