19 mei 2024
Thumbnail voor ANVR bereikt nieuwe cao met FNV en CNV: ‘Met afstand het beste resultaat voor werknemers in de branche in 30 jaar’

ANVR bereikt nieuwe cao met FNV en CNV: ‘Met afstand het beste resultaat voor werknemers in de branche in 30 jaar’

De ANVR en vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe, tweejarige, cao. De nieuwe cao gaat op 1 juli 2024 in en is volgens Frank Radstake van de ANVR “met afstand het beste cao-resultaat voor werknemers in de reisbranche in de afgelopen 30 jaar.”

Dat vertelt Radstake, op dit moment nog adjunct-directeur van de ANVR, donderdag aan Reisbizz. De belangrijkste afspraak in de cao is de collectieve loonsverhoging. In de nieuwe cao is een nominale - en geen procentuele - stijging van de lonen afgesproken. Per 1 juli 2024 zullen de fulltime salarissen van werknemers in functiegroepen 2 t/m 8 stijgen met 175 euro per maand, en per 1 juli 2025 nog eens met 125 euro per maand. Salarissen van parttime werknemers stijgen naar rato.

Daarnaast hebben cao-partijen afgesproken om opnieuw een trap in de loonschalen aan te brengen. Door de forse stijging van het minimumloon de afgelopen jaren waren de minima van de groepen 2 t/m 6 aan elkaar gelijk gesteld. Daarom zijn nu nieuwe minima en maxima vastgesteld, die hoger liggen en waartussen opnieuw een trap is aangebracht.

Volgens Radstake is de cao een grote stap vooruit. “En dat moet ook. We werken in de leukste sector die er bestaat. Met deze nieuwe overeenkomst zorgen we er ook voor dat we op het gebied van arbeidvoorwaarden ook aantrekkelijk blijven voor werknemers.”

Groeiperspectief
“Door de lonen enerzijds nominaal te verhogen, en anderzijds een trap aan te brengen in het salarishuis, bereiken we twee dingen: allereerst repareren we de lonen aan de onderkant, en ten tweede bieden we ook opnieuw groeiperspectief aan werknemers in de sector. Het oude salarishuis was ingehaald door de stijging van het minimumloon. Dit nieuwe salarishuis past prima bij de branche”, aldus Radstake.

Vergoedingen
Ook zijn veel nieuwe afspraken toegevoegd die werken in de sector aantrekkelijker zullen maken. “Werknemers die thuiswerken kunnen rekenen op een vaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per effectief thuisgewerkte dag. De werkgever mag ook kiezen voor een vaste internetvergoeding van 20 euro per maand. Ook is een minimale reiskostenregeling afgesproken: werkgevers kunnen zelf een modelbeleid afspreken met hun personeel”, aldus Radstake. Als ze dat niet doen, geldt de minimale regeling. “Deze regeling is duurzaam ingestoken en biedt o.a. een 100 procent vergoeding van reizen met het OV naar werk, en een kilometervergoeding voor reizen per voet, fiets of auto. Ook is een vaste en gelijke fulltime stagevergoeding afgesproken voor alle stagiaires van mbo, hbo en wo van 400 euro per kalendermaand.”

De vakbonden zullen het eindresultaat ter stemming voorleggen aan de achterban. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt”, besluit Radstake.