22 mei 2024
Thumbnail voor Reisbranche stapt naar rechter voor pensioenverlaging

Reisbranche stapt naar rechter voor pensioenverlaging

SCHIPHOL - Bedrijfspensioenfonds Reiswerk en pensioenfonds PGB worden naar de rechter geroepen vanwege een verlaging van de pensioenafspraken bij de overgang van Reiswerk naar pensioenfonds PGB per 1 januari. Vandaag is een sommatie door de advocaten naar beide fondsen gestuurd.


De pensioenafspraken zijn verlaagd met 18,18 procent en voor 60-plussers 9,09 procent. Advocaten Prof. Dr. Mr. Hans van Meerten en mr. Koen Vermeulen denken op basis van het Europees eigendomsrecht een sterke zaak te hebben, nadat Reiswerk de bezwaren van bezwaarmakers naast zich had neergelegd. “Opgebouwde pensioenafspraken zijn eigendomsrechten; is deze forse inperking nog wel proportioneel?”, stelt Van Meerten. “Bovendien zit er een forse discriminatie naar leeftijd in de korting. Ook daar is de vraag: is dit op grond van gelijke behandeling wel toegestaan?”

Hoopvol
De initiatiefnemer, ‘reiscollega’, heeft in voorlopige anonimiteit de actie op touw gezet, maar ziet kansen. “Toen de hoogte van de korting werd gecommuniceerd vroeg ik mij af waarom een pensioenfonds een stuk gespaard vermogen zomaar van mij mag afpakken. Op het moment van de overgang was de dekkingsgraad van PGB 96,3 en die van Reiswerk 92,6, waarom dan 18 procent inleveren?”, aldus ‘reiscollega’.

Volgens de initiatiefnemer praat men alles recht wat krom is om het straatje schoon te vegen nu de overgang een feit is. “Maar ook toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft ogenschijnlijk lukraak van alles goedgekeurd. Sorry, maar dat accepteer ik niet zonder slag of stoot. Het Europees Recht gaat voor, dus ik ben hoopvol gestemd.”

Groot potentieel
Tot nu toe zijn ruim 440 collega’s uit de branche ertoe bewogen om mee te doen aan de procedure. De initiatiefnemer stelt dat Reiswerk ruim 32.000 deelnemers kende en er dus nog groot potentieel ligt. “De boodschap is nog niet overal doorgedrongen.” Hij roept collega’s op zich bij hem te melden. “We hebben een echt goede regeling getroffen met de verzekeraars om ook niet-verzekerden een betaalbare toegang tot de gerechtelijke procedure te kunnen geven. Men kan zich nog steeds aanmelden via de mail waardoor ze informatie krijgen over de organisatie en regeling omtrent de rechtsgang.”